Wat van diere se grond?

 Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf:

Anton Doyer se rubriek in Kerkbode van 20 Julie 2018 oor die afname van die groot katte verwys.

Dit het my laat dink oor hoe baie mense in SA tans baie bekommerd is oor grondonteiening sonder vergoeding. Die meeste mense besef dit kan rampspoedi­ge gevolge hê, ook vir hulle wie se grond nie onteien word nie. Die mense wat op daardie grond bly speel immers ’n uiters belangrike rol in die ekonomie. Dit kan dus ’n katastrofe veroorsaak. 

In daardie lig is dit vir my ironies dat ons so min gepla is oor die onteiening van diere se grond. Daar word daagliks wie weet hoeveel miljoene hektaar natuurlike bos uitgekap om plek te maak vir menslike ontwikkeling en die meeste mense aanvaar dit net. Die diere (alle lewende organismes) wat in hierdie bos woon sterf eenvoudig, want hulle word nie vergoed vir hulle habitat wat sommerso oorgeneem word nie.

In die proses ignoreer ons die uiters belangrike rol wat hierdie diere speel in die ekosisteem en dus ook in die voortbestaan van ons as mens. Die gevolge gaan net so rampspoedig wees as ons nie vinnig iets doen nie. 

Daar kan slegs hoop wees vir die natuur as ons met dieselfde ywer opstaan teen die onteiening van diere se grond as wat ons opstaan teen die onteiening van mense se grond.