Verskille tussen Evangelies eerlik hanteer

Geloofskatte in die Evangelies deur Adrio König
Uitgewer: CUM, 2018


Uit die gesoute pen van Adrio König kom “Geloofskatte in die Evangelies”. Soos wat ons nou al van König verwag, slaan hy ’n goeie ba­lans tussen populêr en teologies skryf. Met ’n meer populêre mark in die oog, is hierdie boek geskryf soos ’n tipiese kommentaar, met ’n baie handige on­der­werpregister agterin. Die register agterin is handig vir naslaan, maar ’n mens sou dit graag meer volledig wou hê. Jy kan dus ook kies hoe jy die boek lees: soos ’n tipiese kommentaar, teks vir teks, as naslaanbron vir spesifieke temas, as opbouende geestelike leesstof of gewoon soos ’n dagstukkieboek. Op alle vlakke slaag König goed.

Soms bied hy interessante brokkies wat die leser soos ’n lekker soetigheid kan geniet. Ander kere bied hy eenvoudige, kort dog diep en treffende teo­logiese insig, soos ’n toffie waaraan ’n mens langer kou. Af en toe glip daar ’n onverwags verrassende insig deur, selfs vir lesers wat goed geskool is in die teo­logie of Nuwe Testament. König hanteer vrae oor Israel, die uitverkiesing, Jerusalem, die sonde teen die Gees en, na­tuurlik, die doop – wat dikwels ter spra­ke kom.

Ook die tameletjies hanteer König eerlik, met kenmerkende nederigheid. Wanneer daar meer as een verstaansmoontlikheid is, gee hy erkenning aan verskillende interpretasies. So word byvoorbeeld die verskille tussen die Evangelies eerlik hanteer, sonder om oplos­sings op die teks af te forseer. Ek het dit veral geniet dat juis iemand met König se statuur soms eerlik kan sê dat hy nie weet nie. Selfs wanneer ons die Nuwe Testament met hierdie kommentaar bestudeer, help König ons om die misterie vas te hou.

’n Handige, insiggewende kommentaar vir die binnekamer- én studeerka­mer-Bybelstudent.

▶ Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant in Port Elizabeth.