Te maklik

http://kerkbode.christians.co.za/2017/07/12/te-maklik/

Dr Kobus Anthonissen (emeritus) skryf:

Ek verwys na die artikel van prof Piet Naudé oor “Die kerk se leiers.” Dis veral die onderafdeling oor selfleierskap wat konsentreer op goeie selfkennis wat my hinder. Deur na Calvyn te verwys wat beweer dat egte selfkennis nie die resultaat van psigo-analise is nie, is darem te ’n bolangse stelling.

Voorts ook dieselfde verdere voorwaarde tot selfkennis: dat dit algaande ontdek word in die teenwoordigheid van God.

Eerstens moet ons onthou dat selfkennis van die moeilikste take op aarde is. Ken ek dit nie in my praktyk nie! Die skrywer George Eliot bely: “I think truth is the hardest missile one can be pelted with.”

Donald Capps, eertydse professor in Pastoraat te Princeton, het vele boeke geskryf ter stawing van “psychohistory” – die interpretasie van historiese gebeure met behulp van sielkundige teorieë.

Hy noem talle voorbeelde: Friedrich Nietzsche, die legendariese filosoof, se ideologie in diens van die vernietiging van moraliteit en tradisionele waarde kan terug­gevoer word na die opgehewe vuis van ’n kind wat erg gely het onder die oorheersing van skynheiligheid.

Martin Luther se verskriklike wrede optredes teen­oor Jode en Rooms-Katolieke na sy ouerhuis.

In my boek Dansend met die lewe wys ek daarop dat “voortgaande bekering” ’n begrip is onderhewig aan baie misverstand. Donald Winnicott, óók ’n psigo-analis, maak die verrassende stelling dat werklike “beke­ring” alleen deur God bewerkstellig kan word. Maar dan is daar een voorwaarde: Jy moet insig in jou ver­le­de besit. Hiervoor is die psigo-historie nodig. En die rig­ting in die sielkunde wat jou die beste kan help, is die psigo-analise.

Kinderjare het ’n groot invloed op die geloofslewe. Of jy in ’n kinderhuis grootgeword het; of jy ’n enkelkind was; watter atmosfeer in jou ouerhuis geheers het …

Hierdie sielkundige feite speel ’n groot rol in ons geloofsvorming. Selfkennis is hiervoor nodig. Werklike bystand hiertoe ontbreek in ons teologiese opleiding en kerklike lewe.

The post Te maklik appeared first on e•Kerkbode.