Só word miljoene gehelp

http://kerkbode.christians.co.za/2017/10/06/word-miljoene-gehelp/

Miljoene mense het voordeel getrek uit meer as ’n miljard rand se werk. Dit blyk uit die jaarverslag van die Kerklike Maatskaplike ­Diensteraad (KMDR) vir 2016/17.

Die KMDR is die netwerkorganisasie vir al die professionele maatskaplike dienste wat gelewer word uit die diensorganisasies wat uit die NG Kerkfamilie ontwikkel het. Dit sluit in die Hugenote Kollege, Tutela (Sinode Hoëveld), NG Welsyn (Goudland), die SKBDM (Noordelike Sinode), CMD (KwaZulu-­Natal), Badisa (Wes-Kaap), Engo (Vrystaat), Caritas (Noord-Kaap), Ecsos (Namibië), en die Christelik-Maatskaplike Rade in die Oostelike, Noordelike en Oos-Kaapse sinodes.

Die gesamentlike omset van al dié lidorganisasies van die KMDR was meer as R1,176 miljard. Sowat 40% hiervan kom uit staatsubsidies, ’n verdere 10-20% is inkomste uit dienste waarvoor betaal word en die ander 40-50% kom uit donasies van individue, kerke en besighede en van instansies soos trustfondse en loterye.

Meer as 1,3 miljoen mense is bereik deur die direkte dienste van die KMDR se lidorganisasies. Dit wissel van eenmalige kontak met iemand in nood of deur ’n bewusmakingsprogram, tot die volledige, permanente versorging van iemand, 24 uur per dag en sewe dae per week.

Wanneer die impak van sulke dienste bereken word, word daar in ag geneem dat dit dikwels die lewe van minstens drie ander mense positief raak as een persoon direk gehelp word. So gesien het hierdie netwerk van organisasies in die vorige boekjaar op baie meer as 5 miljoen mense se lewe ’n impak gemaak.

Die Christelike gebaseerde dienste wat gelewer word, sluit in voorkoming, intervensie en nasorg. Dit is gerig op alle mense in materiële, maatskaplike en geestelike nood en dit gaan oor die grense van ras, geslag en geloof.

The post Só word miljoene gehelp appeared first on e•Kerkbode.