Sinode Wes-Kaap: Dag 4

Foto: Marius Greeff

Dag 4 se verbeeldingsreis

Die spiritualiteitsessie gelei deur Ryno Els (Toringkerk) en Marileen Steyn (Saldanha) word geïnspireer deur Handelinge 2:17-18: “So sal dit in die laaste dae wees,” sê God: “Ek sal my Gees uitstort oor alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.”

Die kerk van die toekoms

Vandag lei Anriëtte de Ridder (foto) die gesprek oor die kerk van die toekoms saam met jong volwassenes. Sy meld navorsing wat toon dat hierdie geslag jongmense (18-35) vir die eerste keer in die geskiedenis van die gevestigde kerk nie almal weer sal terugkeer na die kerk toe nie – al het hulle in die kerk grootgeword. Studies wys dat die meerderheid hulle spiritualiteit buite die kerk sal uitleef met slegs een persent wat ’n aktiewe lid van die NG Kerk sal bly. Sy nooi afgevaardigdes saam op ’n verbeeldingryke reis van ontdekking. ’n Sjokoladeproe word gebruik as ’n metafoor vir die kerk van die toekoms. “Ons het nie ’n presiese idee hoe die kerk van die toekoms gaan lyk nie, maar as ons begin om te waag en ons verbeelding gebruik, kan ons leidrade kry om ons te help.” Lees meer by www.dinkjeug.co.za

Spirale van Hoop

Nioma Venter van Diaconia werp lig op die werksaamhede van die Diensgroep van Barmhartigheid veral tydens rampgebeure soos brande, droogte en Dag Zero. Sy lees uit Klaagliedere 3:18-124: “maar in hierdie maalkolk van ellende, ontdek ek weer die liefde en trou van die Here.”

Kyk na hierdie dokumentêr oor Diaconia se Omgee-uitreike waaraan 40 gemeentes in die streek deelgeneem het om rampverligting aan gemeenskappe te bring. Die Spirale van Hoop gids met praktiese riglyne vir hulpverlening binne gemeenskappe in nood sal binnekort elektronies beskikbaar wees.

Volgens Nioma is barmhartigheid wat tussen mense gebeur, ’n intervensie van God. “Ons is God se hande en voete in hierdie wêreld. Barmhartigheid is sy Wese wat Hy oor die wêreld uitstort.” Alwena van der Vyver het spesiaal die lied Waar is U? geskryf en opgevoer

What on Earth is going on?

Prof Bob Scholes

Globally renowned ecological expert prof Bob Scholes from WITS University addressed climate change, how it affects the church and what we can do to make an impact. “Don’t approach climate change through the lens of ecological sin, but through the lens of ecological redemption. You can’t motivate long term sustained behavioural change through fear. It is unequivocal – there is no scientific doubt that the climate is changing. In South Africa we have seen unprecedented increase in climate-related changes. As a church you must use your moral authority to emphasise the responsibility for stewardship of nature.”

Afgevaardigdes ondersteun die ThursdaysinBlack veldtog.

Vars maniere van kerkwees

Gustav Meyer

Een van die gespreksessies tydens Sinode 2019 vandag was “Vars maniere van kerkwees”, aangebied deur Gustav Meyer van die Taakspan NGGO (Nuwe Geloofsgemeenskapsontwikkeling). NGGO fokus veral in terme van visionering en ondersteuning/opleiding. Die volledige verslag is op bl A116 van die agenda. Gustav het Stephen Pedro, wat getaak is met Gemeentegetuienis, aan die sinodegangers voorgestel en bedank as “vriend en voorbeeld, ’n groot hulp” in die uitvoering van sy taak.

Fresh Africa (voorheen Fresh Expressions) het die leemte geïdentifiseer en hulpmiddels ontwikkel om saam met gemeentes op reis te gaan oor missionale identiteit. Die kursus kan bestel word by admin@freshexpressions.co.za

Teologiese opleiding

Prof Reggie Nel

Daar is tans vier geakkrediteerde opleidingsinstellings in Suid-Afrika waarmee die Algemene Kuratorium ’n langtermyn vennootskaps-verhouding het. In ons streek is dit die Fakulteit Teologie, US en Hugenote Kollege. Frederick Marais verwelkom die dekaan van die Fakulteit Teologie, prof Reggie Nel, en dr Willie van der Merwe van Hugenote Kollege.

Prof Nel deel drie oorwegings wat ’n teologiese fakulteit differensieer, naamlik ekumeniese verhoudings, die missionale roeping en hoop. “Ons groei nie in alleenheid nie, nie in eenheid nie, maar in gemeenskap. Teologies sien ons die fakulteit se roeping om die Missio Dei krities en kreatief te begelei.”

Dr Willie van der Merwe

Dr Van der Merwe gesels oor die geskiedenis, identiteit en temas van die kollege.  Lees die Hugenote Kollege se volledige verslag op bladsy A149 van die agenda.

Verkiesing tot moderatuur

Riana Furniss

Daar word twee kerksraadlede verkies om te dien op die moderatuur.  Ons wens Riana Furniss geluk met haar verkiesing.  Riana is ’n maatskaplike werker by Steinthal naby Tulbagh en het reeds  op die moderatuur gedien.

Die tweede kerkraadslid word môre bekend gemaak.

Indrukke van Sinode 2019

https://web.facebook.com/watch/?v=426446698168189

Ten laaste

Tinus van Zyl

“Wat maak ons as ek die Bybel lees en jy die Bybel lees, maar ons kom by verskillende gevolgtrekkings uit? Wat maak ons as ek deur die Gees gelei word en jy word deur die Gees gelei, maar ons word in verskillende rigtings gelei?” so vra Tinus van Zyl van NG Durbanville.  Lees sy volle bydrae hier.

SinodeNuus-groete

Ronelda Visser en Salomi Steenkamp