PEILING: Rol en roeping van die kerk?

Hoe lyk die toekoms van die NG Kerk? Jou opinie maak saak, skryf Lourens Bosman.

Die NG Kerk is by ’n kritieke draaipunt in sy lang geskiedenis. Die wêreld om ons en die kerk self is besig om diep veranderings te ondergaan en dit is nodig dat ons besluite sal neem wat gaan oor die koers en rigting van die NG Kerk.

Die volgende vergadering van die Algemene Sinode gaan nadink oor die rol en roeping van die kerk. Ons wil graag jou stem hieroor hoor. Die eerste vraag gaan oor die impak van veranderings in die samelewing op die NG Kerk. Watter veranderings
in die samelewing stel die grootste uitdagings aan die kerk? Neem gerus deel by die peiling of kommentaarafdeling hieronder en hou www.kerkbode.co.za dop vir die volgende vrae wat ook hier gepubliseer sal word. – Dr Lourens Bosman, Algemene Bestuurder: Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk. 

  • Hierdie artikel verskyn onder die AMPTELIK-hofie op www.kerkbode.co.za en is nie ’n Kerkbode-berig of Kerkbode-peiling nie. – Red. 

Loading…