‘Ons skryf aan heil- en huilsgeskiedenis van gereformeerde teologie’

http://kerkbode.christians.co.za/2019/04/15/ons-skryf-aan-heil-en-huilsgeskiedenis-van-gereformeerde-teologie/

Die 18 sprekers wat gerefklekteer het oor die geskiedenis van die VGKSA. Foto verskaf

Sowat 3300 lidmate het onlangs die Madiba-saal aan die Universiteit van die Vrystaat volgepak om die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) se 25ste bestaansjaar te vier.

Presies 25 jaar gelede, op 14 April 1994, het twee van die vier kerke in die NG Kerk familie, die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika verenig om die VGKSA te stig.

Dit was 13 dae voor die verkiesing waar alle Suid-Afrikaners na die stembus kon gaan.

Maar “die verlede is nie klaar nie” herinner geskiedskrywers gereeld.

Dié feit is net voor die viering op 14 April by die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat opnuut beklemtoon.

Op 12 en 13 April het die Fakulteit Teologie en Religie gasheer gespeel om saam met die VGKSA krities te reflekteer oor hierdie geskiedenis aan die hand van 18 gelewerde toesprake. Van die voorste akademici en kerkleiers in die VGKSA, asook vier teoloë vanuit die NG Kerk,  was aan die woord.

Die voordragte word binnekort voorgelê vir publikasie later vanjaar in die geakkrediteerde en portuur-geëvalueerde joernaal, Studia Historiae Ecclesiasticae.

Hoe ons saam hierdie geskiedenis onthou-en-herskryf, is nie net van belang vir die VGKSA se identiteit en roeping nie, maar ook vir die Fakulteit Teologie en Religie in Bloemfontein, én die NG Kerk.

Dit is ons almal se geskiedenis hierdie, want dit vertel van die heil- én huilsgeskiedenis van gereformeerde teologie in ons land. Ons verlede is inderdaad nie klaargeskryf nie.