‘Ons onthou prof Jannie vir sy nederigheid, opregtheid’

Prof Jannie du Preez. Foto verskaf

Die hartseer nuus oor prof Jannie du Preez se heengaan bring ook baie en mooi herinneringe.

Jannie is op 16 Augustus 1927 in die Suid-Kaap gebore – sy gedenkdiens en begrafnis vind dus op sy 92ste verjaarsdag plaas.

Na sy legitimasie op Stellenbosch in 1951 word hy na die Transkeisending beroep en in 1952  op Umtata  in ’n drieledige pos bevestig: Leraar van die Ned Geref Kerk in Afrika gemeente Decoligny, leraar van die NG Sendingkerk werkkring Umtata, dosent by die Evangelisteskool, Decoligny, net buite Umtata.

In 1954 word hy bevorder tot hoof van die Evangelisteskool. Later word hy professor en rektor van die opgegradeerde Teologiese Skool, ’n posisie wat hy beklee tot met sy aanstelling in 1975 as senior lektor en sedert 1982 as professor aan die teologiese fakulteit op Stellenbosch, ’n pos wat hy tot met sy aftrede einde 1992 beklee.

In die Transkei het hy ’n aanvallige sendingwerkster, Tinka (Hendrika) Burger ontmoet en spoedig lui die huweliksklokkies. Vier kinders word uit die huwelik gebore: Henriëtte, Lettie, Gert en Roelien.

Ons pad saam kom ook van ver af. Toe ek nog op die Kweekskool student was (1961-1964) en daarna tot 1967 was  hy en my pa saam dosente by die Decoligny Teologiese Skool. Daar het ek hulle as gesin al goed leer ken en ook meermale daarna weer gesien. Vanaf 1983 tot 1992 was ons weer saam op Stellenbosch by die teologiese fakulteit. Na sy emeritaat  het hy van tyd tot tyd nog weer uitgehelp met aflosklasse.

Hulle verhuis mettertyd na die Strand en woon die laaste paar jaar in Serenitas waar Tinka hom ontval. Maar hy bly steeds besig met skryfwerk en publiseer in hierdie tyd vier kosbare boeke. By die CLF verskyn Bring my die ou-ou tyding; Sout en peper (grepe uit sy herinneringe); Dit vloei voortdurend voort (verdere herinneringe); en sopas by Barnabas Uitgewers: Die Bybel – onskatbare skatboek.

Prof Jannie sal onthou word vir sy nederigheid en opregtheid, sy passie vir die Woord en veral vir die Openbaringboek (sy proefskrif het gehandel oor sendingperspektiewe in Openbaring). As uitdrukkking van gelowiges se getuienistaak en op sy inisiatief het ons byvoorbeeld by geleentheid vir maande lank weekliks ’n gesprek gevoer met ’n imam uit Stellenbosch. Daar is saam gebid, saam gesels oor ons onderskeie geloofsbeskouinge en uiteindelik saam ’n boek opgestel waarin twee denkbeeldige vriende, ’n Moesliem en ’n Christen oor en weer met mekaar korrespondeer en uitvra en deel oor wat hulle glo.

 Ons eer prof Jannie se nagedagtenis.

  • Prof Jannie du Preez se gedenkdiens is Vrydag 16 Aug 2019 om 09:30 by Serenitas aftree-oord, Strand.