Ons kan steeds Christenskap in skole uitleef

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/05/ons-kan-steeds-christenskap-skole-uitleef/

Ds Nelis Janse van Rensburg

Christenskap kan steeds in openbare skole uitge­leef word, solank billikheid en regverdigheid geskied.

Dít was ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, se boodskap op 27 Augustus by die NG gemeente Durbanville. Dié ge­sprek rakende godsdiens in openbare skole in Suid-Afrika volg nadat daar onsekerheid was oor die hof­uitspraak wat in Junie vanjaar hieroor gemaak is.

Die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demo­kra­sie (Ogod) het die hooggeregshof versoek om ses skole, wat hulle met die Christelike geloof verbind, se godsdiensbeleid ongrondwetlik te verklaar. Die hof het egter nie die aansoek om interdikte toegestaan nie, maar geoordeel dat dit nie billik sou wees teenoor leer­ders van ander godsdienstige oortuigings as ’n openbare skool hom sou beskryf as ’n Christenskool of Moslemskool nie.

Janse van Rensburg sê dat hy onder meer by oud­regter Albie Sachs gaan aanklop het rakende die grond­wet se bepalings oor gods­diens in skole.

Die regter het in sy uitspraak bevestig dat ons grondwet nie ’n sekulêre grondwet is nie, maar ruimte bied vir die uitleef van jou geloof in staatsinstellings. Die beoefening van godsdiens moet egter altyd billik wees en vrywillige deelname is ’n vereiste. Die uitspraak beteken dat uitwaartse tekens wat ’n godsdiens­tige identiteit aan ’n openbare skool koppel, onaanvaarbaar is.

Janse van Rensburg het sy verduideliking met ’n paar voorbeelde toegelig: ’n Skool mag steeds ’n Chris­te­like opening hê, maar terselfdertyd moet daar ook met billikheid as maatstaf vir ander godsdienste ’n ope­ning soos moontlik gereël word. Skole kan steeds ’n godsdiensperiode hê en ’n leerkrag kan steeds van­uit sy/haar geloofsperspektief met leerders praat. Wanneer die voorreg vir ’n Christen gegun word, moet dit natuurlik ook vir leerkragte van ander godsdienste geld. Hierdie sake moet in die skool se beheerliggaam se godsdiensbeleid uitgespel word.

Geld dié hofuitspraak ook vir skole, wat hulle tot an­der gelowe verbind? was ’n vraag uit die gehoor.

“Dit geld vir álle openbare skole,” het Janse van Rensburg gesê.

Hy het die gehoor aangemoedig om dié uitspraak as ’n “uitdaging” te sien, en nie as ’n “bedreiging” nie. “Die uitdaging is om só te leef dat mense van ander godsdienste ons geloof begeer. Dit is ’n begeerlike ge­loof.”

Jan Slabbert, ’n ouer op die beheerliggaam van Hoër­skool Durbanville, het gesê: “Ek het vanaand ge­leer ’n skool is nie ’n Christelike skool omdat dit op die web­blad staan nie. Jy moet dit lééf.”

The post Ons kan steeds Christenskap in skole uitleef appeared first on e•Kerkbode.