Ondersoek en oordink ’n selflose lewe

http://kerkbode.christians.co.za/2018/07/31/ondersoek-en-oordink-n-selflose-lewe/

GEE-VREUGDE: ONTDEK DIE WAARDE VAN
LIGTER LEEF
’n Reis van agt weke saam met Stefanus en Paulus
Deur Dave Viljoen

Bybel-Media, 2018
Resensie deur Pieter Nel


In ’n swaar tydgees, beide plaaslik en globaal, kom die boek van Dave Viljoen op die regte tyd. ’n Tydgees van selfverryking, -handhawing en -aktualisering, nooi die leser – daag selfs uit – om die waarde van ligter leef te ontdek.

Die waarde van ligter leef word in die reis van hierdie boek nie gereduseer tot die minder maak van materiële besittings nie. Dit is eerder die vreugde en hoop wat ons ontdek wanneer ons weggee in plaas van bymekaar maak; ons broosheid en gevoel van uitlewering (veral in die Suid-Afrikaanse konteks) omhels en nie onkreukbaar pro­­beer voorkom nie en leeg van jouself, ten volle oorgegee leef.

Hierdie boek is wat dit sê: ’n leesreis in die lewe van Paulus en Stefanus uit Lukas-Handelinge. Veertig dagstukkies, elke met ’n eie fokusteks, neem die leser elke dag saam op ’n waarderende reis, eerder as om te haas na die bestemming van Stefanus se martelaarsdood. In die ont­staansjare van die eerste gemeente, word ’n selflose lewe by Paulus en Stefanus gesien.

Dit is hierdie selflose lewe wat ondersoek en oordink word.

Verskillende spiri­tualiteite word aan­ge­spreek deur spe­sifieke vrae aan elk van die vier hoof-spirituali­teits­tipes te stel. Dít is verwelkomend en laat die leser selfs so ’n bie­tjie buite sy/haar eie spiri­tualiteit ont­dek­kings maak, mits die leser sy/haar eie spirituali­teitstipe ken. Hiermee saam is daar vir elke week ’n kleurmeditasie. Deur nié vrae te stel aan die leser aan die einde van elke dag­stukkie nie, word toegelaat dat die leser luisterend op reis kan wees.

Dit is egter die een-sin-gebede aan die einde van elke dagstukkie wat die leser in diepe selfondersoek tot stilstand bring. Hierdie kort gebede is treffend, samevattend, aktueel en van groot waarde op elke dag se reis.

Gee-vreugde is nie sommer ’n paar saamgeflanste temas vir ’n alternatiewe leefwyse nie. Dit is ’n deduktiewe reis wat verskeie gebruiksmoontlikhede oopmaak: vir persoonlike geloofsverryking óf as reeks in ’n gemeente; as ’n leesreis van voor tot agter óf kleingroepbyeenkomste.

In pas met die subtema is dit ’n ligter reis wat uiteindelik oor geloof in Jesus Christus gaan.

▶Ds Pieter Nel is ’n predikant by die die NG Kerk Hoogland in Port Elizabeth.