NG Kerk Murray, De Doorns

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-kerk-murray-de-doorns/

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Gemeenteprofiel:

Murray-gemeente is ’n plattelandse gemeente op die Bolandse dorp De Doorns in die Hexriviervallei, sowat 30 km noord van Worcester langs die N1. Die gemeente bestaan uit 823 belydende en 247 dooplidmate. 

Die gemeente het ’n Wyksgemeente, Omdraaistraat Gemeente, wat deel is van Nuwe Gemeente Ontwikkeling en deur een van die huidige leraars gelei word. Die fokus van hierdie gemeente is die kerklos- en kerklose mense in die Vallei. Deel van Omdraaistraat is ’n groeiende gemeente vir Zimbabwiërs.

AS GELOWIGES IN MURRAY, FOKUS ONS OP:

 • Menswees in die teenwoordigheid van God  (Eerbied vir God, Toewyding, Gebed, Gehoorsaamheid, Bewus van sy teenwoordigheid, Vervul met sy Gees, Verantwoordbaar)
 • God se oes
 • Om te gee [Self, alles wat ons is en het]           

ONS KERNWAARDES IS: (Wie ons is/wie ons wil wees) Hierdie gemeenskaplike waardes verenig ons en omskryf ons identiteit en werkswyse as volgelinge van Jesus:

 1. Ons glo in God die Vader en Skepper, in Jesus as enigste Verlosser en in die Heilige Gees, as God in my.
 2. Jesus Christus is die Hoof van Murray en ons sal altyd sy leiding volg deur biddend te wag en te luister na die Bybel as God se Woord en die Heilige Gees.
 3. Ons sal mekaar liefhê en ons deur die Gees laat beheer sodat sy vrug ons optrede teenoor mekaar sal kenmerk.
 4. Ons wil aktief besig wees om van elke lidmaat ’n dissipel en dissipelmaker van Jesus, te maak.

Murray-gemeente is deel van God se koninkryk, maar ons weet dat God se koninkryk baie groter en wyer as die gemeente is. Daarom werk ons saam met God in sy wingerd (Murray, die Vallei, Afrika en verder) met die oog op die oes, wat aan Hom behoort.

Leraarsprofiel:

 • Die voornemende leraar moet van harte inkoop by bogenoemde visie en fokus van die gemeente.
 • Dis belangrik dat die leraar wat beroep word ’n goeie verstaan het van die missio Dei en dissipelskap en die gemeente op hierdie weg kan begelei.
 • Die voornemende leraar moet veral ’n bydrae lewer ten opsigte van die bou van onderlinge verhoudinge en die pastorale versorging in die gemeente.
 • Die leraar moet jonk van gees wees, aangesien ’n groot deel van die gemeente uit jongmense bestaan.
 • Die leraar moet goed in spanverband kan saamwerk.

Vergoeding:

Volgens sinodale skaal as riglyn en onderhandel met die kerkraad. ’n Ruim pastorie word voorsien.

Aansoeke:

 • Belangstellendes kan die kerkkantoor per e-pos kontak vir ’n vraelys aan die hand waarvan aansoek gedoen moet word.
 • Die vraelys, vergesel van ’n een bladsy CV waarin jy jou bedieningservaring kan deel, sal saam dien as aansoek.
 • Drie referente moet jou aansoek vergesel. 

Stuur e-pos aan: Die Skriba by skriba@murraygemeente.co.za

Vir enige navrae kan een van die volgende gekontak word:

Ds Louis Smith 082 895 5621 / 023 356 2439
Ds Deon Koegelenberg 084 704 3583 / 023 356 2225
Bernard Joubert 083 266 4442

Aansoeke sluit 30 Junie 2018.

The post NG Kerk Murray, De Doorns appeared first on e•Kerkbode.