NG KERK CLOCOLAN

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/01/ng-kerk-clocolan/

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: Woensdag, 10 Januarie 2018.

Hierdie gemeente, geleë in Clocolan in die Oos-Vrystaat, beskik oor ’n vakature vir ’n vaste termyn pos van drie jaar met die oog op ’n permanente aanstelling. Gelegitimeerde proponente en predikante van die NG Kerk kan aansoek doen. (Skaal 1 – 5 onderhandelbaar.)

Gemeenteprofiel: ’n Goed gevestigde gemeente geleë in Clocolan in die Oos-Vrystaat, met sowat 320 belydende en 80 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit ’n boerderygemeenskap en ’n normale plattelandse omgewing.

Diensaanvaarding: Onderhandelbaar vanaf 1 Maart 2018.

Ampspligte: Volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

Belangstellendes word versoek om op die volgende let: Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud, asook die waarneem van ’n oggend-erediens. Die kerkraad behou die reg voor om nie die vakature te vul indien ’n geskikte kanidaat nie gevind word nie.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Woensdag, 10 Januarie 2018 om 12h00.

Aansoeke: ’n Volledige CV en die kontakbesonderhede van drie referente kan per e-pos gestuur word aan die Gemeentebestuurder van die NG Kerk Clocolan te ngcloc@gmail.com

Navrae:

Pietie Eksteen (Voorsitter van die kerkraad) 082 337 5583/e-pos: peksteen@ntelecom.co.za
Carl Durow (Ondervoorsitter van die kerkraad) 083 305 0664/e-pos: fcdurowtrust@telkomsa.net

The post NG KERK CLOCOLAN appeared first on e•Kerkbode.