NG Kerk Brandvlei

http://kerkbode.christians.co.za/2019/04/15/ng-kerk-brandvlei/

Die kerkraad van NG gemeente Brandvlei wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltyds-onbepaalde termynpos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 17 Mei 2019.

Gemeenteprofiel:

Brandvlei is in die Boesmanland, Noord-Kaapland, geleë op die teerpad tussen Calvinia en Upington. Ons is ’n familie-grootte gemeente met 133 belydende en 26 dooplidmate. Die gemeente bestaan in hoofsaak uit skaapboere.

Leraarsprofiel:

Die gemeente is op soek na ’n gelegitimeerde leraar met volle ampsbevoegdheid.

Pligte:

 • Werkverrigting ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde;
 • ’n Hart vir die platteland en sy unieke bediening te hê;
 • ’n Passie hê vir verhoudingsbou en om by lidmate sowel as nie-lidmate te kuier;
 • Gemeenskapswerk lê naby aan ons hart en is ’n uitdaging;
 • ’n Missionale gerigtheid as rigtingwyser te wees.

Vergoeding en voordele:

 • Die traktement sal tot en met Kerf 5 met diensvoordele onderhandel word.
 • ’n Ruim pastorie wat ten volle gemeubileerd is;
 • ’n Gemeentebakkie en brandstof;
 • Telefoon- en selfoonsubsidie sowel as internetgebruik.

Aansoek:

Indien u belangstel om deel te word van die familie stuur die volgende aan ons:

 • U CV van hoogstens drie bladsye met ’n onlangse foto.
 • Enige persoonlikheidsontledings bv. MBTI, Strength Finders, ens.
 • Drie referente.
 • Stuur aansoeke na: ngkbrandvlei@hantam.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 17 Mei 2019.

Diensaanvaarding:

So spoedig moontlik of soos met kerkraad onderhandel word.

Navrae:

 • Kontak ds Rudi Janse van Vuuren by 084 549 9153.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die beskikbare aansoekers te maak nie.