NG Gemeente Rietfontein-Noord

http://kerkbode.christians.co.za/2018/09/12/ng-gemeente-rietfontein-noord/

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 19 Oktober 2018.

Die kerkraad van NG gemeente Rietfontein-Noord wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bogenoemde pos.

Gemeenteprofiel: Rietfontein-Noord is ’n voorstedelike gemeente met ongeveer 1 000 lidmate en is geleë in die Moot-area van Pretoria. Ons het uitstekende laer- en hoërskole in ons omgewing. Die gemeente wil graag ’n “Fontein van lewende water vir almal” wees.

Leraarprofiel: Die voltydse leraar neem, saam met twee tentmakers, die verantwoordelikheid vir die totale bediening van die gemeente. Een tentmaker is tans vir die jeug ver­antwoordelik.

Pligte:

• Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:

• Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

• Die gemeente beskik nie oor ’n pastorie nie, maar ’n behuisingstoelaag word aange- bied.

Aansoek: ’n Vraelys kan vanaf die kerkkantoor aangevra word. Die voltooide vraelys asook ’n bondige CV en ’n lys van ten minste drie referente moet gestuur word aan: kerkkantoor@ngkrn.co.za of per faks na 086 622 6425.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 19 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: 15 Januarie 2019.

Navrae:

• Erhard Wagner 082 7852604

• Francois Naudé 084 8608000

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.