NG Gemeente Queenstown

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/ng-gemeente-queenstown/

Vakature: Medeleraar – (Twee jaar-kontrakpos)
Sluitingsdatum: Donderdag, 14 Desember 2017.

In biddende afhanklikheid van die Here wag ons vir aansoeke in die bogenoemde pos.

GEMEENTEPROFIEL:

Queenstown is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap. Die gemeente het nagenoeg 634 belydende en 167 dooplidmate. Die gemeente strewe daarna om ’n vernuwende, ge­loofwaardige en beginselvaste geloofsgemeenskap te wees. Daar is baie goeie skole in die omgewing. Ons het ’n bedieningstelsel van omgeewyke.
Demografie van gemeente: 44% onder ouderdom 45. Die gemeente streef daarna om die visie “God roep almal om sy liefde te wees” op alle terreine uit te leef.

TAAKOMSKRYWING / PROFIEL:

  • Moet ’n passie hê vir alle ouderdomme, maar veral jeug, jongwerkendes en jong gesinne.
  • ’n Dinamiese en vernuwende bediening- en preekstyl hê.
  • Iemand wat innoverende visie kan gee aan bedieningstrukture.
  • Iemand met ’n sterk roepingsbewussyn.
  • Spanspeler wat ingestel is om verhoudings te bou.

VERGOEDING:

’n Allesinsluitende pakket van R300 000 pj (TKVI) word aangebied. Die pakket kan belastingvoordelig gestruktureer word en sluit alle toelaes bv behuising- en motortoelae in.

AANSOEKE:

Verskaf ’n verkorte CV met volledige kontakbesonderhede en drie referente. Heg ook ’n persoonlikheidsontleding aan (indien u daaroor beskik).
Geskikte kandidate moet beskikbaar wees vir preekbeurte.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: Donderdag, 14 Desember 2017.

NAVRAE:

Voorsitter Kerkraad: Kiewiet Fourie – 082 447 5549
Na ure: Muller du Preez – 082 567 6096
Kerkkantoor, tel: 045 838 1891 of 045 838 2380
Posadres: Robinsonweg 38, Queenstown 5319
E-pos: kantoorngk@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

The post NG Gemeente Queenstown appeared first on e•Kerkbode.