NG Gemeente Potchefstroom-Die Bult

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-gemeente-potchefstroom-die-bult/

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: Maandag 25 Maart 2019 om 12:00.

Die NG gemeente Potchefstroom-Die Bult beskik oor ’n vakature vir ’n leraar vanaf 1 Junie 2019.

Die gemeente bestaan uit 572 lidmate wat 470 belydende en 102 dooplidmate insluit. Die gemeente is geleë in ’n oorwegend studente-omgewing en reik uit na buitekerklikes.

Die leraar moet deur middel van prediking, kleingroepe, jeug, bejaardes en gesinsbedie­ning die gemeente in eenheid saamsnoer tot ’n kragtige instrument vir die uitbreiding van die koninkryk van God.

Die leraar sal afgesien van prediking, kreatief en vernuwend moet dink en betrokke wees by mense. Die leraar moet die diversiteit in die gemeente waardeer en bestuur. Hy moet in spanverband kan saamwerk. Verkieslik sal die leraar in die ouderdomsgroep van 40 jaar en jonger val.

Die aanstellingsalaris sal tot en met Kerf 5 met volle diensvoordele onderhandel word. U word uitgenooi om u CV per e-pos na kantoor@ngbult.co.za te stuur. Verdere inligting kan op die webtuiste, www.ngbult.co.za, bekom word.

Sluitingsdatum: Maandag 25 Maart 2019 om 12:00.

Navrae kan gerig word aan die saakgelastigde tussen 09:00 en 13:00 (Ma-Vry) by tel: 018 293 0450 of ds Dawfré Theron by dawfre@ngbult.co.za