NG GEMEENTE MURRAYSBURG

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/ng-gemeente-murraysburg/

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 7 Desember 2017.

In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Murraysburg leraars en proponente om aansoek te doen vir hierdie vakante leraarspos.

GEMEENTEPROFIEL: Murraysburg is ’n kleiner plattelandse dorp in die Karoo, onge­veer 90 km noordwes van Graaff-Reinet, waar hoofsaaklik skaap-, Angorabok- en bees­boer­dery bedryf word. Die gemeente bestaan uit 179 belydende en 33 dooplidmate wat in twee dorpswyke en vier plaaswyke ingedeel is. Ons dorp bied ’n mooi omgewing, gesonde vars lug, ’n aktiewe gemeenskap en voorsien in die noodsaaklike behoeftes en infrastruktuur. Tal­le jonger mense het hulleself in die laaste paar jaar in die gemeente gevestig.

LERAARSPROFIEL:

• ’n Jong leraar of gelegitimeerde proponent in die NG Kerk.

• Normale pligte soos in die Kerkorde Art 9 uiteengesit.

• Meelewing met aktiwiteite van die gemeenskap.

• Gemaklik wees met lidmate van alle ouderdomme.

• Samewerking met en dienslewering aan plaaslike VGK-gemeente, asook goeie ekumeniese betrekkinge met die Engelssprekende gemeenskap.

• Administratiewe vaardighede sal ’n aanbeveling wees.

POSBESKRYWING:

• Hierdie pos is vir ’n twee jaar-termyn.

• Indien dit tot die voordeel van die gemeente en leraar strek, en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn deur die kerkraad as verteenwoordigers van die gemeente, verleng word.

VERGOEDING:

• Sal onderhandel word binne sinodale skale.

• ’n Ruim pastorie word voorsien.

AANSOEKE:

• Stuur ’n kort aansoek met CV (totaal 3-4 bladsye).

• Kontakbesonderhede van drie verwysings.

• Kandidate mag vir ’n onderhoud en preekbeurt genooi word.

Rig aansoeke aan: Die Kerkraad, e-pos: ngmurraysburg@gmail.com

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 7 Desember 2017.

Navrae: Kotie van den Berg (ouderling) 049 853 9921
Izak van der Merwe (ouderling) 049 844 9622 (082 579 9031)
Ben van Tonder (konsulent) 049 891 0093 (082 378 0613).

The post NG GEMEENTE MURRAYSBURG appeared first on e•Kerkbode.