NG Gemeente Kollegepark (Vanderbijlpark)

http://kerkbode.christians.co.za/2018/06/13/ng-gemeente-kollegepark-vanderbijlpark/

Vakature: Jeugwerker (kontrak vir een jaar met opsie om dit te verleng)
Sluitingsdatum: 31 Julie 2018

Verantwoordelikhede: 

  • Organiseer, aanbied en uitbou van alle jeugaktiwiteite in gemeente.
  • Die bou van verhoudings met ’n pastorale begeleiding van die jeug

Vereistes:

  • geskikte kwalifikasie in jeugwerk
  • ondervinding in jeugwerk en vermoë om leiding te neem
  • musiekbediening sterk aanbeveling
  • saam in ’n span kan werk
  • (jeugwerker of proponent kan aansoek doen)

Vir meer inligting kan Deon Senekal by 016 933 2982/ 083 283 0312 gekontak word.

Vergoeding: Sal onderhandel word na gelang van kwalifikasie en ondervinding. (Die bedrag waarna gekyk word is ±R13 500,00).

Sluitingsdatum: 31 Julie 2018

Stuur CV met name van twee verwysings aan: ngkpark@absamail.co.za of dasen@mweb.co.za

Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.