NG GEMEENTE KOLLEGEPARK VANDERBIJLPARK (Gauteng)

http://kerkbode.christians.co.za/2018/12/13/ng-gemeente-kollegepark-vanderbijlpark-gauteng-2/

VAKATURE: JEUGWERKER (KONTRAK VIR EEN JAAR MET OPSIE OM DIT TE VERLENG)
SLUITINGSDATUM: 15 FEBRUARIE 2019.

VERANTWOORDELIKHEDE:
ORGANISEER, AANBIED EN UITBOU VAN ALLE JEUGAKTIWITEITE IN GEMEENTE.
DIE BOU VAN VERHOUDINGS MET ’N PASTORALE BEGELEIDING VAN DIE JEUG.

VEREISTES:
w GESKIKTE KWALIFIKASIE IN JEUGWERK
w ONDERVINDING IN JEUGWERK EN VERMOË OM LEIDING TE NEEM
w MUSIEKBEDIENING STERK AANBEVELING
w SAAM IN ’N SPAN KAN WERK. LIDMAAT VAN DIE NG KERK.
(JEUGWERKER OF PROPONENT KAN AANSOEK DOEN)

VIR MEER INLIGTING KONTAK DEON SENEKAL BY 016 933 2982/ 083 283 0312.

VERGOEDING: SAL ONDERHANDEL WORD NA GELANG VAN KWALIFIKASIE EN ONDERVINDING. (DIE BEDRAG WAARNA GEKYK WORD IS ±R14 500-00).

SLUITINGSDATUM: 15 FEBRUARIE 2019.

AANSTELLING VAN GESKIKTE KANIDAAT SO GOU MOONTLIK!

STUUR CV MET NAME VAN TWEE VERWYSINGS AAN: ngkpark@absamail.co.za of dasen@mweb.co.za
Gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.