NG GEMEENTE KENHARDT

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/ng-gemeente-kenhardt-2/

Vakature: Tentmakerpos
Sluitingdatum: 8 Januarie 2018.

GEMEENTE:

Ons is ’n plattelandse gemeente in die Boesmanland, suid van die Oranjerivier, met 180 belydende en 33 dooplidmate. Hoofsaaklik veeboerdery. Ons leef na aan mekaar en is nou gemoeid in ons gemeenskap.

PREDIKANT:

Ons bid vir ’n leraar wat sal aard in die platteland en bereid sal wees om ons gemeente te begelei deur inspirerende eredienste, ’n pastorale aanvoeling en die vermoë om oud en jonk te inspireer om die Here se getuies in ons omgewing te wees. Hy/sy moet goeie gesondheid geniet.

DIE POS:

Dit is ’n tentmakerspos, 70% van ’n gewone leraarspos. Die kerkraad voorsien ’n doelmatige pastorie, wat op versoek gemeubileer kan word en landlyn vir amptelike gebruik. Die TKVI is R290 581, alle toelaes ingesluit.
Diensaanvaarding is 1 April 2018 of soos onderling ooreengekom.

AANSOEKE:

Aansoeke, vergesel van ’n CV van hoogstens drie bladsye en die kontaknommers van drie referente, moet ons voor 8 Januarie 2018 bereik.
E-pos: ngkenhardt@gmail.com of per pos aan: Die Skriba, Posbus 20, Kenhardt 8900.

NAVRAE:

Voorsitter Beroepingskommissie: Willie Blomerus – carolblomerus@gmail.com, 083 941 2474.
Leierdiaken: Louis Booysen – voorryboerdery@gmail.com, 083 259 5226.
Brugleraar: Ds Barend Piek – piek.barend@gmail.com, 054 651 0030, 072 185 4297.

Die kerkraad van Kenhardt behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

The post NG GEMEENTE KENHARDT appeared first on e•Kerkbode.