NG GEMEENTE JANSENVILLE

http://kerkbode.christians.co.za/2017/10/10/ng-gemeente-jansenville/

Vakature: Leraar (Kontrakpos)
Sluitingsdatum: 30 November 2017.

Alle belangstellende gelegitimeerde leraars met volle ampsbevoegdheid (proponente, predikante, emeriti) van die NG Kerk wat geroepe voel om tydelik in die bediening te staan, word genooi om aansoek te doen vir hierdie termynpos van 12 maande, met die oog op moontlike verlenging.

Gemeenteprofiel:

Hierdie plattelandse gemeente, sowat 170 km van Port Elizabeth en 85 km van Graaff- Reinet, bestaan uit 285 belydende en 43 dooplidmate met sewe dorpswyke en drie plaaswyke.

Leraarsprofiel:

  • Geroepe is vir bediening in ’n plattelandse gemeente.
  • Leier eienskappe besit met goeie mense verhoudings wat na lidmate op alle sosiale vlakke en ouderdomme kan uit reik.
  • ’n Passie vir mense – jeug en ouer wordende lidmate.

Pligte:

  • Pligte soos omskryf in Artikel 9 van Kerkorde kan verrig.

Vergoeding:

  • Salarispakket van R144 000 per jaar, alles insluitend.
  • Gratis pastorie, water en elektrisiteit ingesluit.
  • Pastorie gedeeltelik gemeubileerd.

Aansoeke:

’n CV moet vergesel wees van twee referente met kontakbesonderhede.

Per pos: Die Skriba, Posbus 21, Jansenville 6265.

E-pos: ngkerkjv@gmail.com

Sluitingsdatum: 30 November 2017.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik by ooreenkoms.

Navrae en besonderhede:
Leierouderling: Sias Bester 049 836 0076, sel: 082 922 9751.
Skriba: Mev Suzette Kleinhans 049 836 0004, sel: 084 421 8101.

Indien jou naam op die kortlys is moet jy asseblief beskikbaar wees vir ’n onderhoud met die kerkraad. Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

The post NG GEMEENTE JANSENVILLE appeared first on e•Kerkbode.