NG GEMEENTE FAIRLAND

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/05/ng-gemeente-fairland/

Draers van hoop vir die wêreld

Vakature: Bedienaar van die Woord
Sluitingsdatum: 26 Januarie 2018.

Gemeenteprofiel:
Die NG gemeente Fairland is geleë aan die westekant van Johannesburg, en sluit woon­gebiede soos Berario, Northcliff en Fairland in. Die gemeente bied ’n geestelike tuiste vir gesinne wat versprei is oor ’n wye gebied. Die kerkgebou is te 124 Smitstraat Fairland.
Die gemeente bestaan uit ’n groeiende aantal jong gesinne en kinders, asook ’n goeie komponent ouer mense. Die gemeente se gemiddelde ouderdom is 44 jaar.
As gevolg van die emeritaat vroeg in 2018 van ons huidige leraar, word die vakature bekendgestel.

Leraarsprofiel:
Van die leraar sal verwag word om ampspligte kragtens die toepaslike bepalinge van die kerkorde uit te voer. Hierdie is ’n voltydse pos, maar ’n tentmakerpos sal ook oorweeg word.

Opdrag:
Diensvoorwaardes sal onderhandel word met sinodale skale en heersende omstandighede as riglyne (Artikel 9 van die Kerkorde soos ooreengekom met die kerkraad).

Aansoeke:
Belangstellende gelegitimeerdes word uitgenooi om ’n CV, met vermelding van die kontakbesonderhede van ten minste twee referente, te stuur aan Marié by ngfairfin@global.co.za of venterp@iafrica.com

Sluitingsdatum: 26 Januarie 2018.

Diensaanvaarding so spoedig moontlik na 4 Maart 2018.

Navae: Vir meer besonderhede, kontak gerus:
Carl Marnewick: sel: 082 789 8684, e-pos: cmarnewick@uj.ac.za
Philip Venter: sel: 082 446 6604, e-pos: venterp@iafrica.com
Die kerkkantoor: tel: 011 678 3495, e-pos: ngfairfin@global.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

The post NG GEMEENTE FAIRLAND appeared first on e•Kerkbode.