NG GEMEENTE ELARDUSPARK

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/ng-gemeente-elarduspark-2/

Vakature – voltydse pastorale leraarspos
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2018.

GEMEENTEPROFIEL

Elarduspark is ’n makrogemeente in die ooste van Pretoria wat tans deur vyf voltydse leraars, elk met ’n eie spesialisasieterrein, bedien word. Die gemeente beskik ook oor ’n CMR-kantoor wat deur twee maatskaplike werkers en ’n administratiewe beampte bedryf word.

VERGOEDING

Volgens sinodale riglyne waarby ingereken ’n huissubsidie.

DIENSAANVAARDING: 1 April 2018.

AMPSPLIGTE

Die hantering van die pastorale spreekkamer, bestuur van die CMR-kantoor en aan-verwante projekte onder die missionêre en liefdesdiensbediening van die gemeente en prediking.

LERAARSPROFIEL

  • Gelegitimeerde predikante van die NG Kerk met ’n verdere kwalifikasie in pastoraat.
  • Lief om met mense om te gaan en bewese ervaring in pastorale versorging.
  • ’n Volle spanspeler en dinamiese leierskap.
  • Aanbieding van verskeie verhoudingskursusse.
  • Bestuursvaardigheid soos nodig in ’n makrogemeente.
  • ’n Goeie en gemaklike prediker wat die Skrif aktueel binne die lewenswêreld van die stedelike lidmaat kan vertolk.

BELANGSTELLENDES WORD VERSOEK OM OP DIE VOLGENDE TE LET:

  • Aansoeke moet aan kerkkantoor@ngelarduspark.org.za gestuur word waarna vollediger inligting aan belangstellendes gestuur sal word.
  • Aansoekers wat die kortlys haal moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud 12-15 Februarie 2018.
  • Die kerkraad hou die reg voor om nie die vakature te vul indien daar nie ’n geskikte kandidaat gevind word nie.

SLUITINGSDATUM: 31 Januarie 2018.

NAVRAE

Ds Leon Westhof (leonwesthof@ngelarduspark.org.za) of 012 345 1144.

The post NG GEMEENTE ELARDUSPARK appeared first on e•Kerkbode.