NG familie hoor verhale van groei en lyding

http://kerkbode.christians.co.za/2017/08/08/ng-familie-hoor-verhale-van-groei-en-lyding/

Verteenwoordigers van die NG Kerkfamilie by die derde jaarvergadering van die Reformed Family Forum. Voor van links sit ds Timoteo Fabiao (Mosambiek), dr William Zulu (Zambië), ds Carlos Erbarte (Mosambiek), ds Vasco Katchipapa (Malawi), ds Kovilan Moodley (RCA – Suid-Afrika) en ds Libias Boloma (Zimbabwe). Agter staan ds Peter Azuana (Nigerië), mev Mariëtte en dr Kobus Odendaal (Getuienisaksie NG Kerkfamilie Wes-Kaapland), dr Arnau en mev Johanna van Wyngaard (Swaziland), dr Gustav Claassen (NG Kerk – Suid-Afrika), ds Carlos Erbarte (Mosambiek), ds William Julius (VGKSA Algemene Sinode en van Namibië), dr Len Hansen (NetACT), ds Charles Juro (Zimbabwe), ds Jonah Lagat (Kenia), ds Masilo Poonyane (Botswana), dr Andries Hoffman (NGKA Suid-Afrika) en dr Gideon van der Watt (Vennote in Getuienis, Vrystaat). Foto verskaf

Blye weersiens by ’n familiebyeenkoms, ’n vie­ring van dit wat die breër NG Kerkfamilie saam­bind: ’n gedeelde geskiedenis, die gerefor­meerde identiteit, ’n gesamentlike roeping in ’n ge­deel­de konteks en hartlike persoonlike bande.

Dit alles was die derde vergadering van die Gerefor­meerde Familieforum oor die naweek van 28-30 Julie in Kemptonpark. Die algemene sekretarisse of skribas van 13 kerke wat uit die sending van die NG Kerk ontstaan het, was bymekaar vir ’n vergadering waar kerke uit Suid-Afri­ka, Swaziland, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Zam­bië, Kenia, Nigerië, Namibië en Mo­sam­biek ver­teen­woordig was.

Die vergadering, waarvoor die Reformed Church in Africa die gasheer was, het as tema gehad: Celebrating Reformation 500 as a Family of Reformed Churches in Africa.

Afgevaardigdes het na mekaar se stories geluister en vir mekaar gebid. Daar was goeie nuus van groei, vol­harding ten spyte van armoede en teenstand, en aller­lei mooi projekte waar kerke hande vat en ’n verskil maak.

Maar daar is ook die slegte nuus verneem van vervolging en onbeskryflike swaarkry.

Uit Nigerië en Kenia is hartverskeurende verhale ver­tel van Christen-gemeentes en gemeenskappe wat deur radikale Islamitiese bewegings (Boko Haram, Fu­lani en Al Shabab) wreed uitgemoor word.

Uit Zimbabwe is vertel van die totale ineenstor­ting van die ekonomie (90% werkloosheid, en geen kon­tant om die 10% wat wel werk het se salarisse te betaal nie). Daar is vertel van die verwoestende gevolge van droogte en die skaarste aan water wat deur klimaatsverandering veroorsaak word en daar is vertel van honger­snood, armoede en groeiende politieke onreg.

Goeie leierskap op alle vlakke bly Afrika se grootste uit­daging, is daar vir mekaar gesê.

Tydens die byeenkoms is daar werkswinkels gehou oor die kerk se roeping tot transformerende gemeenskapsontwikkeling, oor die uitbou van goeie leierskap, oor kontekstuele teologiese opleiding en oor ons ge­re­formeerde identiteit in Afrika vandag.

Die Sondagoggend was daar ’n Nagmaalsdiens in die RCA gemeente Charisma in Laudium waar ds Victor Pillay, Moderator van die RCA, die leraar is. Hy het gepreek oor die betekenis van die gereformeerde solas vir vandag.

Elke Sondag kom Indiërs, bruin, wit en swart men­se, asook ’n groot groep immigrante uit Malawi en Zim­babwe wat aan susterkerke daar behoort, saam om in hierdie gemeente te aanbid. Saam met kerkleiers uit Afrika kon almal beleef hoe mense uit soveel taalgroepe en lande rondom die Nagmaalstafel verga­der, saamgebind as die één liggaam van Christus.

The post NG familie hoor verhale van groei en lyding appeared first on e•Kerkbode.