Moreletapark: Regstelling en vernuwing vir briefskrywers

In Mei vanjaar het Kerkbode ’n lesersbrief ontvang en geplaas op www.kerkbode.co.za se briewe-afdeling (27 Mei) asook in die gedrukte uitgawe van 31 Mei.

In die brief skryf ene Johan van Aswegen oor die NG gemeente Moreletapark se oorweging om die kerkverband te verlaat. Hy beskryf homself as lidmaat van daardie gemeente. Daarna het ons op ons webwerf berig dat ’n amptelike ondersoek deur die gemeente nie die briefskrywer in die gemeenteregister kon opspoor nie. Kerkbode het self twee keer per e-pos met hom probeer kontak maak, sonder sukses. Is ons dus “gepenpoets”? Uitgevang deur iemand wat ons platform wou misbruik? Het ons te min vrae gevra oor die brief? Maak dit saak?

Kom ons begin by die laaste vraag: Ja, dit maak saak. Kerkbode is in die waarheidbesigheid. ’n Wanvoorstelling oor lidmaatskap – in ons drukkersink – moet reggestel word. Hiermee gaan ons verder en vra aan die leiers en lidmate van Moreletapark om verskoning.

Nou oor kubersekerheid en feitetoetse: Ons brieweblad is eenvoudig nie bestand teen alle vorme van doelbewuste misleiding nie. Kerkbode loop al vir dekades baie glad met ’n goeie skeut goedertrou by die sisteem ingemeng. Dit gaan en hoef nie oornag te verander nie. Ons moet wel, blyk dit, die veiligheidsmuur ’n bietjie hoër bou. Leserbydraes sal dus voorts via Kerkbode se webwerf gemaak word en nie meer per e-pos of via die posdiens nie. Enkele sekuriteitsvrae sal aan die bydraer gestel word en ’n woordteller sal die skrywer daar en dan help om die lengte van sy / haar bydrae te reguleer. Die skrywer sal dadelik kan sien of die skrywe suksesvol deurgestuur is en is daarna vry om die gedrukte koerant of die webblad dop te hou.

Kyk gerus HIER hoe die nuwe blad lyk.

Probeer ons hiermee deelname afraai of moeilik maak? Hoegenaamd nie. Die bydraes en standpunte van Kerkbode-lesers is ’n waardevolle deel van die gedrukte koerant se waardeproposisie. Mense wíl hoor hoe ander oor die (kerk)sake van die dag dink en voel. Dit is boonop een van die joernalistieke instellings van weleer wat tog die digitale ontwrigting oorleef het. Facebook het – teen alle verwagting in – toe nie briefskrywers se brekfis heeltemal opgeëet nie. Kerkbode ontvang en publiseer steeds weekliks briewe en die briewe-afdeling tel onder die drie mees gewilde afdelings op ons webwerf. Meer as 8700 mense het by www.kerkbode.co.za daarop gekliek, gemeet tussen Januarie en Junie vanjaar. Teen daardie agtergrond hoop ons dat julle die nuwe aanpassings tot die manier van bydraes lewer as verbeterings sal beleef. – Redakteur.