Luther het tóé al vir mens­waar­digheid gevra

http://kerkbode.christians.co.za/2017/10/09/luther-het-toe-al-vir-mens%C2%ADwaar%C2%ADdigheid-gevra/

Daar is ’n nuwe CLF-pamflet wat die oorsprong van die woord “mens­waardigheid” ondersoek.

Is dit ’n Bybelse begrip? Word menswaardigheid enigsins met die Hervorming verbind?

Die woord “menswaardigheid” het eers ont­staan na die Tweede Wêreldoorlog en kom nie in die Bybel voor nie. Maar dwarsdeur die Ou Testament en in Jesus se ganse bediening word ons herinner dat mense wat geen waarde in die oë van die samelewing gehad het nie, waardig geag is deur God.

Die vraag word ook gevra of menswaardige op­trede gereformeerd of humanisties is. Die pam­flet dui aan dat humanisme en Hervor­ming hand aan hand loop en dat Martin Luther en Desiderius Erasmus, ’n groot vader van humanisme, verskil het. Erasmus het geglo die mense se wil en vermoë om goed te doen is nie deur die sondeval vernietig nie. Luther se “geloof alleen”-lering het volgehou dat die mens niks goed uit vrye wil kan doen nie.

“Die Hervormers wou dus God se oorvloedige genade en agting van elke mens in die kerk en samelewing nog sterker tot uitdrukking bring, as wat humanisme kon doen,” word in die pamflet verduidelik. Volgens Menswaardigheid: ’n Bybelse begrip word ons vandag deur ander vraag­stukke as 500 jaar gelede gekonfronteer, maar Luther se vraag leef steeds voort: “Waar sal ek ’n genadige God vind?”

“Hoe moet ons optree as ons bely dat God in Jesus Christus neergedaal het in die diepste ellende en nood van mense om heelheid en herstel vir die mensdom en ganse skepping te bring?”

  • Die Seisoen vir Menswaardigheid en die Christelike Lektuurfonds het hande gevat om gemeentes en individue te bemagtig om agente vir verandering in hulle gemeenskap te wees met pamflette soos dié. Gemeentes kan die pamflet aanlyn by www.clf.co.za bestel of 021 873 6964 skakel.

The post Luther het tóé al vir mens­waar­digheid gevra appeared first on e•Kerkbode.