Kiek jou kerkgebou

Foto: Ronelda Visser

Lidmaat Ronelda Visser het op Pinkstersondag die foto van die NG gemeente Kuilsri­vier-De Eike geneem. Anton Morkel was die argitek en die gemeentelede het sover moontlik self aan die kerkgebou gebou, vertel Mariana van Schalkwyk, saakgelastigde. Van dié bouers is nou nog deel van ons gemeente en hulle kan met smaak vertel hoe hulle die swaar balke self opgetel het terwyl die vrouens pannekoek en koffie aangedra het, lag sy. Die gemeente is op 23 Maart 1980 ingewy.

Stuur ’n pragtige foto van jou kerkgebou aan conette@tydskrifte.co.za en ’n paar interes­sante feite sodat ons dit vir ander Kerkbode-lesers kan wys.