Kersfonds wil hoop bring

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/06/kersfonds-wil-hoop-bring/

Ons wil gemeentes, organisasies en in­dividue bedank wat sover ons Kers­fonds-spaarvarkie met R29 700 gevul het. Maar ons het nog báie donasies nodig om werklik ’n verskil te maak aan die 42 gekose instansies.

Die 42 instansies van die NG Kerkfamilie is die Abraham Kriel-Kinderhuise in Modi­mol­le, Pot­chefstroom en Langlaagte; Maria Klop­pers-Kampus in Yeoville; Alta du Toit-Sen­trum in Kuils­rivier; Andrew Mur­ray-Kinderhuis in Wellington; Bright Lights in Pofadder; Catherine Robson-Kinder­huis in Ver­ee­niging; Charlotte Theron-Kinderhuis in Bethlehem; Christine Re­vell-Kinderhuis in Athlone; De La Bat-Skool in Worcester; Diakonale Dienste Kindersentrum in Hei­dedal; Die Herberg-Kinderhuis in Robertson; Durbanville Kinderhuis; Ge­denk Jeugsorgsentrum in Ladybrand; Huis van Heerde in Moorreesburg; Instituut vir Blindes in Worcester; Jakaranda Kinder- en Gesinsorgsentrum in Pretoria; Jannie Roux Kampus en Kestell Kam­pus in Barkley-Wes; CMR Jeughuis in Joubertina; MTR Smit Kinderoord in Port Elizabeth; Ko­ningsdal Kinder- en Jeugsorgsentrum in Babanango; Malvern Kinderhuis in Durban; Masigcine Kinderhuis in Kuilsrivier; Môreson ACVV Kinder- & Jeugsorgsentrum in George-Oos; Môreson Kin­derhuis in Ladysmith; Miqlat, place of refuge and hope in die Paarl; NG Kinderhuis in Greytown; NG Kerk Kinderoord in Windhoek; Nuwe Hoop- Sentrum vir Gehoorgestremdes in Wor­ces­ter; Ons Kinder- en Jeugsorgsentrum in Brandhof; Oosterland Jeugsorgsentrum in Despatch; Overstrand Kinder- en Jeugsorgsentrum in Kleinmond; SA Kinderhuis in Tuine, Kaapstad; Stein­thal-Kinderhuis in Tulbach; Stikland Hospitaalraad in Bellville; Sunfield Homes in Wellington; Trans­oranje Skool vir Dowes in Pretoria-Wes; Uitkomstehuis vir Getraumatiseerde Dogters in Bruma, Johannesburg; VGK Kinderherberg Trust in Kamieskroon; Winburg Jeugsorgsen­trum.

Kerkbode wil graag gemeentes aanmoedig om ’n spesiale kollekte vir die Kersfonds te hou. Die 2016-Kersfonds het uiteindelik op ’n bedrag van R220 635 te staan gekom wat ons gelyk tussen dié instansies ge­deel het. Ons sou graag die R300 000-merk wou haal.

The post Kersfonds wil hoop bring appeared first on e•Kerkbode.