Keer terug na die gesinstafel

Gesonde gesinsverhoudings in ’n virtuele wêreld deur Johan Smith
Uitgewer: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2018


Die internet en sosiale media het die mens meer as ooit vantevore met mekaar “konnekt” (tans ’n “buzzword”, aldus Smith). Johan Smith skryf egter dat tegnologie en sosiale media die “… laksmanne … van verhou­dings van­dag …” geword het. Navorsing wys dat ouers en kinders van die 21ste eeu smág na intimiteit in verhoudings.

Met Noag se ark as metafoor, word die noodsaaklikheid van die skep van veilige spasies binne die gesin onderstreep. Ouers word uitgedaag om teen die hedendaagse kultuur op te staan en weer terug te keer na die gesinstafel as bymekaarkomplek.

Praktiese, prettige wenke word gegee om die gesin weer sáám te laat lag, dink en doen, byvoorbeeld tradisies en ritue­le soos binnenshuise pieknieks, spe­le­tjiesaande, gesinscollages, klei­uitbeel­dings en spesiale gesinsdae. ’n Hoofstuk word selfs aan pa’s en ma’s onderskeidelik gewy om hulle te herinner aan die prio­riteit wat God op die huwelik en gesin plaas, asook om hulle te bemoedig.

In hierdie boek slaag Johan Smith nie slegs daarin om vir ouers die gevare van te veel skermtyd suksesvol uit te lig nie, maar hy gee ook uitvoerbare, praktiese raad vir gesinne om weer in hegte en veilige verhoudings te begin leef.

Inderdaad ’n handige boek wat elke hedendaagse ouer behoort te hê!

▶ Ds Eldré Bester is ’n tentmakerleraar by Algoa Gemeenskaps­kerk.