It’s Time Centurion

http://kerkbode.christians.co.za/2017/06/14/its-time-centurion/

Johan du Toit van die NG gemeente Sesmylspruit skryf:

’n Groepie gemeentelede wat die It’s Time-gebedsbyeenkoms op 22 April 2017 te Bloemfontein bygewoon het, voel geroepe om die gebedsaksie in Centurion voort te sit. Ons glo dat die Here Jesus ’n verandering kan bring in die toestand waarin ons land verkeer. Ons wil die Here Jesus  vra om die harte van ons mense aan te raak en te verander tot Sy eer en tot die  uitbreiding van sy Koninkryk.

Die plan is om ’n deurlopende gebedsaksie van stapel  te stuur waar volgelinge van die Here Jesus Christus oor kerk–  en kultuurgrense heen van tyd tot tyd vergader om saam te bid.    

Die kerkraad van ons gemeente het besluit om die aksie te ondersteun en die kerkperseel van die gemeente vir hierdie doel beskikbaar te stel. Die inspirasie vir hierdie aksie kom uit  Jakobus 5:13–19.

Die groepie gemeentelede het op 15 Mei 2017 vergader  en het onder die leiding van die Heilige Gees besluit om ‘n gebedsbyeenkoms te reël in die kerkgebou van die Sesmylspruit gemeente op Saterdag 24 Junie 2017. Die aksie sal ‘n aanvang neem om 10h00 en sal bestaan uit lofprysing en gesamentlike gebed.

Belangstellendes word hartlik uitgenooi om dit by te woon.

The post It’s Time Centurion appeared first on e•Kerkbode.