In gesprek met Jesus

Boomwortels in die hemel deur Pierre du Plessis
Uitgewer: Lux Verbi, 2019


Pierre du Plessis, 2018-wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir sy debuutwerk, Jesus ruik na mirre en stof, se nuutste pu­blikasie kom draai dinge onderstebo – oftewel, hy verken hoe Christus dit doen.

Deur die kontoerlyne van die ko­ninkryk van die hemel te verken in vars, toeganklike taal, wys die skrywer ons op Jesus se radikale gelykenisse en die implikasie daarvan vir ons verhou­dings. Die leser word uitgenooi om “wortels uit die keiser se ryk uit te trek en diep in die hemel in te grawe sodat die vrugte op die aarde maklik bereikbaar sal wees”. Die boek se oorsprong en gespreksgenote is “uit die rou materiaal van die lewe”.

Die drie afdelings, Ek en God, Ek en myself, en Ek en my dorp, ondersoek met egtheid vrae oor selfbeeld, gebed, roeping, geld, jammer-sê, en nog vele meer.

Boomwortels in die hemel is ’n po­ging om in gesprek te wees met die radikale boodskap van Jesus. Tog slaag dit daarin om nie te veel van die leser te verwag of te veronderstel nie. Alhoewel die boek in gesprek is met deurleefde ervarings, veral uit die skrywer se eie lewe, behou dit ’n inklusiwiteit deur die leser toe te laat om self die implikasies van God se nuwe wêreld uit te pluis in hulle eie lewe.

Gevolglik sal lesers self moet besluit tot watter mate die boodskap van hierdie boek hulle sal ontwortel binne hulle eie konteks. Daar wag beslis ’n verras­sing op beide lesers wat leef en glo met baie geloofsekerheid, én die wat vervreem of verveel is deur Jesus se boodskap oor die koninkryk van die hemel.

▶Ds Louis van der Riet is ’n predikant by NG Kerk Parke in Kraaifontein.