HOËRSKOOL HOPETOWN

http://kerkbode.christians.co.za/2018/03/12/hoerskool-hopetown/

Vakante pos: Jeugwerker
Sluitingsdatum: 20 Maart 2018 om 12:00.
Skoolbeheerliggaamspos

PROFIEL EN VEREISTES (KINDGEORIËNTEERD):

– Jeugwerkeraktiwiteite binne norme- en waardegedrewe skoolgemeenskap.

– Emosionele en geestelike versorging van leerders.

– Noue skakeling met Caritas: samewerking en ondersteuning.

– Betrokkenheid by graad 1-12-leerders.

– Integriteit, vertroulikheid, respek, goeie taalgebruik, positiewe ingesteldheid en goeie voorbeeld is ’n voorvereiste.

– Onderrig van Lewensoriëntering en skoolverwante aktiwiteite – Verantwoordelik vir buitemuurse aktiwiteite.

KWALIFIKASIES:

– Toepaslike kwalifikasies en/of opleiding sal tot voordeel van kandidaat strek.

– Minimum graad 12 asook verwante opleiding is ’n voorvereiste.

– Verwante kennis en ervaring sal tot voordeel wees van aansoeker.

ALGEMEEN:

o Voorsien ’n volledige CV met alle relevante bewyse.

o Aanvangsdatum: 1 April 2018 of so spoedig moontlik.

o Sluitingsdatum: 20 Maart 2018 om 12:00.

o Koshuisverblyf beskikbaar.

o Kandidate moet beskikbaar wees vir psigometriesetoetsing met onderhoud.

o Skoolbeheerliggaam behou hul die reg voor om geskikte kandidate te verwys vir

mediese toetsing.

o Inligting met betrekking tot vergoedingspakket, skakel met skoolhoof.

Navrae: Mnr MC Smit (skoolhoof)

Kontakbesonderhede: Tel: 053 203 0053
Faks: 053 203 0093
Sel: 082 784 8828
E-pos: hopetownhigh@cnery.co.za
Webtuiste: www.hshopetown.co.za

(Aanvaar u aansoek was onsuksesvol indien ons u nie binne 14 dae na sluitingsdatum kontak nie.)….

The post HOËRSKOOL HOPETOWN appeared first on e•Kerkbode.