Hoe lyk Christenwaardes aanlyn?

Aanlyngesprek moet hul “waar­des weerspieël” op alle sosiale media-profiele wat deur die Church of England in die algemeen asook dié van die aartsbiskop van Kantelberg en York bedryf word.

Só het die Anglikaanse Kerk onlangs besluit in ’n poging om ’n hulpmiddel te skep vir Christene, asook mense van ander gelowe of geen ge­loof nie, wat die behoefte het om met dié kerkverband en sy leiers in ge­sprek te tree op sosiale media.

“Social media is a very public way of enabling us as Christians to live out our calling to share the good news of Jesus Christ,” lui ’n verkla­ring wat op churchofengland.org gepubliseer is. “One of its many joys is that it is immediate, interactive, conversational and open-ended. This opportunity comes with a number of downsides if users do not apply the same common sense, kindness and sound judgement that we would use in a face-to-face encounter.”

Gemeentes word nou die keuse gebied of hulle ook hierdie riglyne op die blaaie wat hulle bedryf, wil aanneem. Die riglyne behels nege be­ginsels waaronder goed soos: Wees eerlik. Neem verantwoordelikheid. Wees “kind” – met ’n kort omskrywing van hoe daardie versoeke in praktyk sou lyk. ’n Versoek om met ’n mate van vernuf van mening te verskil wanneer dit daarop neerkom, lui só: “Disagree well. Some con­versations can be places of robust disagreement and it’s important we apply our values in the way we express them.”