Gratis hulp oor ekologie

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/11/gratis-hulp-oor-ekologie/

Die Seisoen vir Menswaardigheid en die Christelike Lek­tuur­fonds het hande gevat om ge­meentes en individue te bemagtig om agente vir verandering in hulle gemeenskap te wees. Ook wat God se skepping be­tref.

Die pamflet Ons rol in God se skep­pings­verhaal is hiervoor ontwikkel en ge­meentes word aangemoedig om dit gratis by CLF te bestel en uit te deel.

Die pamflet bevat inligting oor men­se se rol in God se skeppingsverhaal en ver­duidelik dat die ekologiese krisis ten diepste nie ’n ekonomiese of wetenskaplike probleem is nie, maar ’n geestelike pro­bleem. “Die mens het van die natuur vervreem geraak en sien dit nie meer as ’n heilige gawe wat inherent van waarde is nie,” lui die pamflet. Daar word ook verduidelik dat die ekologiese krisis ’n “saak van geregtigheid” is omdat mens en natuur nou ly en sterf. Skokkende resultate soos die groei in klimaatsverandering, uitwissing van spesies, droogtes en vloede is resultate hiervan.

Die pamflet bevat ook praktiese wen­ke oor hoe om ’n positiewe verskil te maak. Leef eenvoudiger, eet vegetaries een keer per week en verhef jou stem vir weerloses in die skepping is net van dié nuttige idees.

Gemeentes kan die pamflet aanlyn be­stel by www.clf.co.za of deur 021 873 6964 te skakel.

The post Gratis hulp oor ekologie appeared first on e•Kerkbode.