Geseënd is die rykes …

Daar is al dikwels daarop gewys dat die Lukasevangelie ’n besondere fokus op die armes het. Nie alleen verklaar Jesus dat Hy die ­goeie nuus van God se genadejaar aan die armes kom verkondig het nie (Luk 4:18-19), maar ook dat die koninkryk van God aan hulle behoort. In Lukas 6:20 verklaar Jesus dat die armes juis om dié rede geseënd is. Diegene wat honger ly, huil, verstoot en verneder word se beloning in die hemel sal groot wees (Luk 6:20-23). Vir die rykes wag daar egter ellende (Luk 6:24-26). Tog is daar wel rykes wat volgens Jesus geseënd is. In Lukas 14 is Jesus byvoorbeeld aan tafel saam met ’n leier van die Fariseërs, ’n ryk man wat kan bekostig om ’n groot maal vir sy vriende en familie te voorsien (14:12). Vir dié welgestelde man belowe Jesus dat hy geseënd sal wees, want hy sal deel in die opstanding van die regverdiges (14:14). Ten einde daarin te deel moet hy egter ook tot seën wees vir die armes, kreupeles, verlamdes en blindes (14:13). Sy lewe moet nie daarop afgestem wees om die guns van die invloedrykes te bekom nie (14:12), maar eerder die armes te versorg. Dit is opvallend dat die seën wat God aan die armes in Lukas 6:20-23 belowe met die koms van God se koninkryk, in die hede deur die ryk gasheer aan hulle betoon moet word. Die gasheer se verwagting van wat God in die toekoms sou doen, sy geloof in Hom, moes sy optrede in die hede bepaal.

In lyn hiermee het Bonhoeffer op die gevaar gewys dat ons geloof vervlak tot die blote instemming dat ’n sekere idee oor Jesus, soos sy kruisdood en opstanding, waar is sonder om Hom daadwerklik na te volg. So kan ons in Jesus se genade glo sonder om genade vir ander te word. Deur dit te doen maak ons genade egter goedkoop. Vir Lukas is God se seën egter verweef met ons seën van ander. Daarom moet ons in ons konteks, as geseëndes vra of ons belas­ting, kundigheid en alle vorme van hulpverlening wat ons kan verleen vir juis die armes tot seën is. Om waarlik die evangelie van Jesus, die goeie nuus van God se herstel van die wêreld te glo, is om dié evangelie te beliggaam. Om so vir ander tot seën te wees is ten diepste om ’n geseënde te wees.

▶Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.