Feesbundel is ’n ‘dankie’ aan Elna

Prof Nico Koopman, viserektor aan die US, oorhandig die bundel aan prof Mouton.

Ons wil met dié bundel dankie sê vir die voortdurende impak wat Elna Mouton se werk steeds in die breër akademie en op studente het. Elna inspireer ons om voortdurend die Bybelse skrifte eties rég te lees.

Só sê prof Jeremy Punt by die amptelike oorhandigingsgeleentheid van die feesbundel Reading writing right: Essays presented in honour of prof Elna Mouton. Dié verrassingsbekendstelling het op 18 Oktober in die kapel van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch (US) plaasgevind.

Punt verduidelik wat met die titel van die bundel bedoel word. “Reading writing right” gaan oor meer as net ’n aantreklike titel. Die titel kommunikeer vir ons iets van die manier waarop Elna Bybelse tekste eties benader. Ons wil met dié bundel Elna se besorgdheid en verbintenis met haar hermeneutiese handeling van Bybelse tekste vier. Elna stel die voorbeeld om op ’n toepaslike manier die transformerende potensiaal van Bybelse tekste te ontsluit. Ons eer Elna vir die manier waarop sy verbande tussen Bybelse tekste en etiek trek.

Prof Nico Koopman, viserektor aan die US, het die bundel aan Mouton oorhandig. Hy sê: “By die universiteit het ons ’n nuwe visie geformuleer. Die 2040-visie lig onder andere een baie belangrike waarde uit – deernis. En ons wil vandag vir jou, Elna, dankie sê dat ons die waarde van deernis nog altyd in jou lewe kon sien. Profetiese krag wat met deernis gepaard gaan. Jy beliggaam priesterlike deernis.”

Prof Denise Ackermann het vir Mouton bedank vir haar kollegaskap en haar vermoë om altyd die waardigheid in ander raak te sien. “Ek word herinner deur die woorde van Immanuel Kant oor wat dit werklik beteken om die menswaardigheid van mense te erken. Kant sê: ‘This ability never to treat an other as an object or a means to an object, but to treat the other as a means in him or herself.’ En ek het hierdie definisie in jou deur die moeilike en makliker tye gesien. Elna, ek wil vir jou dankie sê,” sluit Ackermann af.