e-CKE maak ’n skat van inligting beskikbaar

“Volledig? Nee. Maar betroubaar, ja!”

Só beskryf die hoofredakteur, dr Frits Gaum, die Christelike Kernensiklopedie (CKE) se nuwe elektroniese weergawe. Die bekend­stel­ling van die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (e-CKE) het op 16 November in die kapel by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch plaasgevind. Die e-CKE word deur Bybel-Media uitgegee.

Gaum vertel dat die konsep van ’n Christelike kern-ensiklopedie in Afrikaans sy oorsprong het by die Ne­derlandse Christelike Ensiklopedie wat in die 1960-1970’s uitgegee is. Dié uitgawe is egter te uitgebreid met veelvoudige volumes. Die gedrukte Afrikaanse weerga­we wat in 2008 uitgegee is, het daarom gefokus om op kernagtige, saaklike en op die punt af manier sekere kern Christelike waarhede en feite oor te dra. Die ­e-CKE is ’n uitbreiding van 2008 se gedrukte volume.

Hoewel ’n ensiklopedie maklik verouder, word dit met die elektroniese weergawe moontlik om die inlig­ting voortdurend op te dateer en relevant te hou. Ds Leon Venter, uitvoerende hoof van Bybel-Media, vertel dat daar ongeveer 160 medewerkers by die projek betrokke is. Dié groep sluit onder andere teoloë, filosowe, siel­kundiges, letterkundiges, historici en joer­naliste in.

Die e-CKE beskik tans oor ongeveer 3 500 trefwoor­de met kort en kragtige beskrywings. ’n Diverse groep mense vanuit verskillende kerklike tradisies het aan die projek deelgeneem. Daar is skrywers van ongeveer tien verskillende kerklike tradisies. Maar alhoewel daar ook sekere bydraes vanuit ’n Katolieke oogpunt geskryf is, is die meerderheid van die bydraes vanuit ’n Protestants-gereformeerde perspektief geskryf.

Wat die ensiklopedie uniek maak, is dat elke outeur die redaksionele vryheid het om sy of haar mening in die beskrywing van die onderwerp te lug. Die medewerkers se name word by die beskrywings gevoeg en hulle is dus verantwoordelik vir wat geskryf word.

Die e-CKE-webtuiste laat verder ruimte dat die gebruikers op die webtuiste kommentaar op die betrokke beskrywings kan lewer. Die beskrywings is nie in goud gegiet nie en kan selfs na gelang van die kommentaar van die publiek aangepas word. Die ruimte wat gegee word vir kommentaar en opinies dra by tot die relevansie van dié dinamiese projek. Gaum beskryf die e-CKE as ’n lewende kern-ensiklopedie.

Gaum sê die doel van die e-CKE is om kortliks en op ’n bondige manier inligting te verskaf oor kernsake en -persone wat in die geskiedenis die Christendom op ’n bepaalde wyse beïnvloed het. Daar is beskrywings oor mense wat ’n bepaalde rol in die teologie en in die kerk gespeel het. Die doel van die e-CKE is om duidelikheid oor kernkonsepte aan teoloë, teologiese studente en gelowiges te gee. Temas soos geloof, twyfel en die uitverkiesing word onder andere bespreek.

Die e-CKE bevat nie net inligting oor persone soos Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer nie, maar selfs ’n beskrywing oor hedendaagse invloedryke persone soos Jacob Zuma. Dit is vir ons belangrik om die e-CKE voortdurend op datum te hou, uit te brei en nuwe konsepte in te sluit,” vertel Gaum.

Belangstellendes kan gratis die e-CKE by http://cke.christians.co.za/ lees.