Clarens se predikers leer Bybel lees

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/09/clarens-se-predikers-leer-bybel-lees/

In Clarens in die Oos-Vrystaat leer onopgeleide predikers uit swart kerke wat oral opgeskiet het, deesdae hoe om die Bybel te lees.

Volgens prof Dons Kritzinger, afgetrede sendingwe­tenskaplike van Tukkies het ’n golf van Gees-kerke daar, soos op ander plekke, opgeskiet. Dis kerke wat op een of ander manier beïnvloed is deur die Pinkster- en Charismatiese bewegings se dinamiese groei. Kerkies, huisker­kies, familiekerkies, maar ook groot megaker­ke.

Dié kerke het ten minste een ding gemeen: Die leiers het geen teologiese opleiding ontvang nie. Die pro­­bleem is dus dat die kerklike rivier in Afrika, soos ie­mand dit gestel het, baie breed vloei, maar ook onrusbarend vlak.

’n Jaar of wat gelede was die tyd ryp om iets hieraan te doen, sê Kritzinger. Hulle het begin om ’n Veritas-kursus vir kerkleiers en aktiewe lidmate aan te bied. Uit die vreemdste kerklike oorde het mense aangemeld vir die weeklikse klasse van module 1 wat gefokus het op enkele van Paulus se briewe (wat natuurlik die karakter het van lering en vermaning).

Die idee is om die beginsels van verant­woordelike Skrifinterpretasie vas te lê om só by die eintlike boodskap van die bepaalde gedeelte te kom. Hulle is nou al besig met die tweede module, die Ou-Testamentiese verhale, en getuig almal van die persoonlike verryking om die Bybel volgens sy bedoeling te benader.

Veritas College, sê Kritzinger, het in die negentigerjare tot stand gekom toe dr Bennie Wolvaardt, destyds ’n NG predikant in Londen, gekonfronteer is met die behoeftes van die kerke in die Derde Wêreld, maar ook in Oos-Europa. Hy het ’n kursus ontwikkel wat op gefundeerde maar eenvoudige wyse leiding gee oor hoe om die verskillende genres van die Bybel te benader ten einde die oorspronklike boodskap van die Bybel­skry­wer vir vandag te verstaan.

Hierdie kursus is na die mense toe geneem, in die konteks van die kerk. Vandag word kursusse met groot vrug reeds in 40 lande in die wêreld gefasiliteer, waar­van Suid-Afrika een van die grootste deelnemers is.

Die kerke in Clarens is volgens Kritzinger opgewonde hieroor, en wil graag aanbeveel dat gemeentes ook in ander dele van die land hierdie geleentheid sal aangryp.

– Vir meer inligting oor Veritas College, en hulp om kursusse van die grond te kry, skakel met ds Ivan Skinner van die Suid-Afrikaanse kantoor in Stellenbosch by ivan@veritascollege.org, of besoek hulle webwerf by www.veritascollege.org

The post Clarens se predikers leer Bybel lees appeared first on e•Kerkbode.