Uncategorized

Braai én betekenis by re-imagine matriekfees

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/12/braai-en-betekenis-re-imagine-matriekfees/ Die vrolike span van die re-imagine matriekfees op Heroldsbaai. Foto’s verskaf Vanjaar het die ▸▸▸

Jerusalem: SARK is besorg oor VSA-besluit

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/11/jerusalem-sark-besorg-oor-vsa-besluit/ Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het sy stem gevoeg by ander kerklike groepe reg ▸▸▸

Kerklui bring ‘boodskap van hoop’

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/11/kerklui-bring-boodskap-van-hoop/ Drie kerkleiers het ’n brief aan Suid-Afrikaanse gemeentes geskryf om hulle te bemoedig “in ▸▸▸

‘Skattejag-Bybel’ is ’n voltreffer

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/11/skattejag-bybel-n-voltreffer/ SKATTEJAG-BYBEL Deur Ewald van Rensburg (spanleier), Noeline N Neumann (opdraggewende redakteur), Thea Brink (redakteur), ▸▸▸

Dit is soos om op ’n swaai te ry

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/08/dit-soos-om-op-n-swaai-te-ry/ Die NG Kerk het die roeping aanvaar om ’n missionale kerk te wees. Dit ▸▸▸

Onthullings

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/08/onthullings/Die een publikasie na die ander onthul die stand van morele verval in die staatsdiens ▸▸▸

Kersfonds wil hoop bring

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/06/kersfonds-wil-hoop-bring/ Ons wil gemeentes, organisasies en in­dividue bedank wat sover ons Kers­fonds-spaarvarkie met R29 700 ▸▸▸

Geskenke

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/06/geskenke/ Geskenke speel ’n groot rol in die manier waarop ons Kersfees vier. As dit ▸▸▸

Martin Luther – held of skurk?

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/06/martin-luther-held-skurk/ Martin Luther Martin Luther is nie meer ongekwalifiseerd die geloofs­held van vroeër nie, het FRANCOIS ▸▸▸

NG GEMEENTE FAIRLAND

http://kerkbode.christians.co.za/2017/12/05/ng-gemeente-fairland/ Draers van hoop vir die wêreld Vakature: Bedienaar van die WoordSluitingsdatum: 26 Januarie 2018. ▸▸▸