Buffeljagsrivier help Gr R’e

http://kerkbode.christians.co.za/2017/08/08/buffeljagsrivier-help-gr-re/

Ds Dirkie van Heerden van Buffeljagsrivier saam met die onderwysers en die graad R-klas van die Laerskool Mul­lersrus in die nuwe klaskamer wat die getuienisgroep van die gemeente vir hulle geskenk en opgerig het. Foto verskaf

Wanneer ’n gemeente missionaal begin dink en lewe, sluit dit nie net nuwe horisonne vir lidmate oop nie, maar dan maak die betrok­kenheid ’n groot verskil en bring dit dankbare glimlag­te op baie gesiggies.

Dit het lidmate van Buffeljagsrivier in die Suid-Kaap onlangs beleef met hulle betrokkenheid by die Laer­skool Mullersrus.

Na ’n besoek by die laerskool is ’n behoeftebepaling in oorleg met die skoolhoof en die Graad R-klassie se onderwyseres gedoen. Die Departement van Basiese Onderwys stel die klaskamer en leerkrag beskikbaar, maar dit is nie al wat nodig is nie. Die getuienisgroep en lidmate van die gemeente het daarom dadelik aan die werk gespring om die leemtes wat geïdentifiseer is, te probeer vul.

Die speelarea van die Graad R-klassie spog nou met ’n sout-sandput, die swaaie is herstel, krake in die mure is gevul, wasbakke is herstel en die klaskamer is uitgeverf.

Die klaskamer is voorsien van kreatiewe speelgoed en broodnodige skryfbehoeftes. Van die kinders word ook na skool versorg omdat beide ouers werk. Die kin­­ders ontvang elke skooldag twee snye brood met ’n voedsame vulsel.

’n Skenking van ’n lidmaat het gelei tot die oprigting van ’n houtvertrek van 18 vierkante meter wat as ’n bi­blioteek en leesarea gebruik sal word.

Dit is juis hier waar die gemeente verder wil help. By verdere gesprekke met die skoolhoof het dit duidelik geword dat die oorvol klasse bydra tot ’n swak begrip van lees en die swak vaslegging van kognitiewe funksies. Ekstra klasse sal die kinders help om te kan lees.

Hieruit het ’n aksie om leerderondersteuning aan te bied, gespruit. Dit is besig om gefinaliseer te word. Intussen is die glimlaggies genoeg!

The post Buffeljagsrivier help Gr R’e appeared first on e•Kerkbode.