Bokang Modimo ‘voel tuis’ in die NG Kerk

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/bokang-modimo-voel-tuis-die-ng-kerk/

Ds Joshua Mojaki van Bokang Modimo saam met ds Japie du Plessis. Mojaki het baie waardering vir die wyse waarop “Moruti Dup” vir Bokang Modimo gehelp het om ’n tuiste in die NG Kerk te vind. Foto’s: Neels Jackson

Die naam “Bokang Modimo” beteken “Prys die Here”. Noudat hulle deel van die NG Kerk geword het, kan hulle werklik sê: “Bokang Modimo!”

So gesels ds Joshua Mojaki op 31 Oktober, Hervor­mingsdag, tydens middagete by die sitting van die NG Kerk se Sinode Goudland in Randfontein. Vroeër die oggend is hy en ander afgevaardigdes van Bokang Mo­di­mo welkom geheet in die geledere van Goudland en die NG Kerk.

Bokang Modimo is ’n groep van 24 gemeentes, georden in drie ringe met meer as 3 000 lidmate wat Tswana, Noord- en Suid-Sotho en Xhosa praat. Hulle is versprei van Mabopane (net noord van Pretoria) in die ooste tot by Stella in die Weste, van Mafikeng in die noorde tot by Welkom in die suide. En hulle is nou almal NG gemeentes.

Mojaki vertel van ’n hartseer geskiedenis wat hulle tot hier gebring het.

Vroeër was die gemeentes deel van die NG Kerk in Afrika se sinode Phororo. Toe ontstaan daar ’n dispuut tussen sinodale leiers en die ring in Mafikeng oor ’n gemeente en ’n predikant en “ons word uitgeskop”, vertel Mojaki.

Ds Japie du Plessis, vroeër moderator van die Wes-Transvaalse sinode (soos Goudland toe geheet het), het probeer bemiddel, maar die sinodale leiers het dié gemeentes wat beswaar gemaak het, bloot as “stout kinders” bestempel.

Die logo van die NG Kerk se Sinode Goudland saam met die name van die sinode en Bokang Modimo op ’n wit das. Die dasse is spesiaal vir Bokang Modimo laat maak.

Die groep het gevoel hulle sit op straat. Hulle het hulle na hulle algemene sinode gewend, maar dié wou hulle nie aanhoor nie. Hulle het vir ander streeksinodes gevra of hulle daar kan aansluit, maar nie eens antwoord gekry nie.

Later het hulle hulleself in ’n eie sinode georganiseer met die naam “Bokang Modimo”, maar hulle het steeds gevoel hulle sit op straat.

“Ons het besluit ons bly NG mense,” sê Mojaki. Op aanbeveling van Du Plessis het hulle toe besluit om aan die NG Kerk te skryf. “Ons is gebore in die NGKA,” sê Mojaki. “Dit was vir ons baie moeilik om na ’n ander kerk te gaan.”

Oor die aansluiting by die NG Kerk, sê hy: “Ons soek nie geld nie. Ons soek nie geboue nie. Ons soek nie salarisse nie. Ons sal self sukkel. Ons soek net ’n dak oor ons kop, om iewers te behoort.”

Nou is hulle een van die sinode Goudland se agt streke. Sewe streke is geografies ingedeel en Bokang Modimo is die agtste streek.

“Ons is baie bly. Die Here het ons geantwoord. Ons voel tuis. Daar is geen apartheid nie,” sê Mojaki.

Oor die feit dat hulle ’n afsonderlike streek is, beduie hy met sy hande sodat die vingers tussen mekaar inskuif en sê dat hulle mettertyd bande met die ander gemeentes van Goudland sal bou.

Ja, die sinodesitting verloop anders as waaraan hulle gewoond is, maar hulle het geweet dit gaan anders wees. Hulle is bereid vir die verandering. Wat vir hom belangrik is, is dat hulle as gelykes in die vergadering inkom. Hulle sit saam aan die tafels en neem deel aan die gesprekke. Hulle is op gelyke voet daar.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, het in sy groeteboodskap vir Goudland lof toegeswaai vir die verwelko­ming van Bokang Modimo in hulle geledere. Hiermee is Goudland “absoluut leidinggewend” in die NG Kerk, het hy gesê.

“Julle is besig om die kerk te verenig. Niemand sou dit verwag nie. Maar dit is hoe die Here werk. Dit begin in Goudland-sinode,” het Janse van Rensburg gesê.

Van die algemene sinodale leierskap se kant af wil hulle die strukture van die kerk aanmoedig om te ver­enig. Hulle kan niks op iemand afdwing nie, maar, het hy gevra: “Laat ons die vereniging agter ons kry.”

The post Bokang Modimo ‘voel tuis’ in die NG Kerk appeared first on e•Kerkbode.