BM eer Bobbie Scherrer

http://kerkbode.christians.co.za/2017/08/07/bm-eer-bobbie-scherrer/

Dr Pieter Fourie, voormalige uitvoerende hoof van Bybel-Media, bring namens die direksie en personeel van Bybel-Media hulde aan ds Bobbie Scherrer wat op Saterdag 22 Julie 2017, in die ouderdom van 75 oorlede is, na ’n lang stryd met kanker.


Ds Bobbie Scherrer was sedert 2002 die voorsitter van die Algemene Sinodale Kommissie vir Kerklike Media, soos dit toe genoem is.

By die Algemene Sinode van die NG Kerk in 2002 het dit baie duidelik geword dat die koördinering van die mediabedienings van die kerk, wat toe in ver­skeie maatskappye gegroepeer was en soms selfs met mekaar in kompetisie, besliste voordele inhou.

Die uitdagings was egter enorm. Die primêre taak vir die Algemene Taakspan vir Kerklike Media (ATKM) wat toe op die been gebring is, het daarin gelê om die funksionering van die bestaande media­bedienings na te gaan en te koördineer.

Die eerste fase was ’n konsolidering van alle mediabedienings onder een sambreel. Gesprekke is ge­voer met die Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk (destyds die uitgewers van Kerkbode, LiG, Jaarboek en die Christian Handbook), Bybel-Media, NG Kerk-uitgewers en die Christelike Jeugboek (vir kategesemateriaal). Daar is besluit om hierdie artikel 21-maatskappye te amalgameer en in Wellington on­der die vaandel van Bybel-Media te setel. Die Chris­telike Jeugboek is herdoop tot Bybel-Media Handel en funksioneer sedert 2008 as die handels­arm van Bybel-Media. As moedermaatskappy sou Bybel-Media ook die tuiste word van NG Kerk Uitgewers met sy belange.

In al hierdie aktiwiteite het Bobbie ’n leeue-aandeel gehad. Dit was sy sterk leierskap, helder visie en uitmuntende finansiële begrip wat uit die komplekse en oorvleuelende strukture ’n sterk organisasie tot stand gebring het wat ons vandag as Bybel-Media ken.

Bobbie was tot in Augustus 2011 die voorsitter van Bybel-Media se direksie. Hy word onthou vir sy absolute integriteit en rustige benadering wanneer moeilike besluite soms geneem moes word. Vir my as uitvoerende hoof van die organisasie was dit ’n saak van groot gemoedsrus om te weet dat jy jou werk kon doen met iemand soos Bobbie aan jou sy.

The post BM eer Bobbie Scherrer appeared first on e•Kerkbode.