AFTREE-OORD IN BULTFONTEIN

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/aftree-oord-in-bultfontein/

PASTORALE HULP (OUDERLING)

Aansoeke deur afgetrede NG leraars, word ingewag vir ’n vakante pos: PASTORALE HULP (OUDERLING), by aftree-oord in Bultfontein (een jaaraanstelling, met verlengingsmoontlikheid).

Diensaanvaarding: 1 Mei 2018, of so spoedig moontlik.

E-pos aansoeke aan buItvakatures@gmail.com

Navrae:

  • Ds André Smit (Moedergemeente), 051 853 1315 | 082 578 4700 of
  • Ds Arno Kotze (Oosgemeente), 051 853 1340.

The post AFTREE-OORD IN BULTFONTEIN appeared first on e•Kerkbode.