NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-nieuwoudtville/ Vakature: Voltydse leraarSluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018. Gemeenteprofiel: Nieuwoudtville is ’n plattelandse gemeenskap in ▸▸▸

NG KERK DURBANVILLE

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-kerk-durbanville/ Vakature: MedeleraarsposSluitingsdatum: 18 Mei 2018. In biddende afhanklikheid van die Here nooi die NG ▸▸▸

NG KERK MIGDOL

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-kerk-migdol-2/ Goudland Sinode Vakature: Vastetermynkontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar) vir leraars of emeritusleraars. Sluitingsdatum: 15 ▸▸▸

NG GEMEENTE ROUXVILLE

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-rouxville/ Vakature: Termynbepaalde leraarsposSluitingsdatum: 25 Mei 2018. As diep afhanklike en biddende gemeente dat God ▸▸▸

NG GEMEENTE KALAHARI

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-kalahari/ Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 1 Mei 2018. In biddende afhanklikheid van ons Here, stel ▸▸▸

NG Kerk Ellisras-Wes

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-kerk-ellisras-wes/ Vakature: Leraar9 Mei 2018 om 23:00. • DIS BOSVELDWÊRELD HIERDIE! • GELEË IN DIE ▸▸▸

Te klein om gestuur te word?

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/te-klein-om-gestuur-te-word/ Klein gemeentes kla soms dat hulle uitgesluit voel in die gesprek oor gestuurde kerkwees: ▸▸▸

Migrasie gee die evangelie vlerke

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/migrasie-gee-die-evangelie-vlerke/ Die migrasie van mense is van die oudste tye af deel van die geskiedenis ▸▸▸

Deur lyding en kruis …

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/deur-lyding-en-kruis/ ’n Skildery van Luther wat oor die gekruisigde Christus preek. Dit is die werk ▸▸▸

Die ‘koninkryk van God’ en ’n herstellende gemeenskap

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/die-koninkryk-van-god-en-n-herstellende-gemeenskap/ Die einde van die Dawidiese koninkryk, gepaard met die val van Jerusalem en die ▸▸▸

Is vergifnis afgehandel?

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/is-vergifnis-afgehandel/ Jan Venter van Johannesburg skryf: Ek verwys na die artikel in Kerkbode van 2 ▸▸▸

NG GEMEENTE DIE STRAND

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-die-strand-2/ Vakature: LeraarsposSluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018. In afhanklikheid van die Here nooi ons leraars ▸▸▸

kerksondermure

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/kerksondermure/ Vakature: Gemeenteleier – GroepeSluitingsdatum vir aansoeke: 14 Mei 2018. kerksondermure beskik oor ’n vakature ▸▸▸

NG KERK BARRYDALE, WES-KAAP

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-kerk-barrydale-wes-kaap/ Vakature: Bedienaar van die Woord – Vastetermynpos vir drie jaarSluitingsdatum: 31 Mei 2018. GEMEENTEPROFIEL ▸▸▸

NG GEMEENTE WESTVILLE

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-westville/ Vakature: Vaste leraarspos – Termyn van drie jaarSluitingsdatum: 17 Mei 2018. In biddende afhanklikheid ▸▸▸