Sendelinge betaal ereskuld vir Hugenote-erfenis

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/27/sendelinge-betaal-ereskuld-vir-hugenote-erfenis/ Die paleis van Fontainebleau waar die Edik van Nantes herroep is, word besoek deur ▸▸▸

Ná Pinkster stuur God ons

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/27/na-pinkster-stuur-god-ons/Toekomsvenster – God Stuur ons Stiltetydgids Deur Willem Pretorius Uitgegee deur Bybel-Media, 2016 Pinkster is ▸▸▸

10 vrae aan Elna Mouton

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/26/10-vrae-aan-elna-mouton/ Prof Elna Mouton Elna Mouton is die mederedakteur van vanjaar se wenboek van die ▸▸▸

Laat ons mekaar help – spesiale sorg in spesiale hande

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/26/laat-ons-mekaar-help-spesiale-sorg-spesiale-hande/ Masincedane van buite, met van die personeel en kinders. Nancy Rwexana, die stigter en ▸▸▸

Waarom dié feite ignoreer?

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/25/waarom-die-feite-ignoreer/ Chris van Wyk van Port Elizabeth skryf: Ek sal graag by Kobus Myburgh (“Kom ▸▸▸

My hart was bly

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/25/my-hart-was-bly/ Dr Lectus Steenkamp van Kaapstad skryf: My gereformeerde en behoudende hart was bly toe ▸▸▸

’n Onverstaanbare werklikheid

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/25/n-onverstaanbare-werklikheid/ Dr Christo Herbst van Trompsburg skryf: Aangaande die debat oor homoseksualiteit. Kom ons aanvaar ▸▸▸

Water en kerk is deel van mekaar

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/24/water-en-kerk-deel-van-mekaar/Waarom ’n konferensie oor water hou? Waarom drie dae spandeer om predikante en gemeenteleiers bymekaar ▸▸▸

Sing missionaal

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/24/sing-missionaal-3/In Matteus 16:24-28 verwoord Jesus ’n waarheid wat in die hart van missionale kerkwees lê: ▸▸▸

Op soek na oplossings …

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/24/op-soek-na-oplossings/Die Algemene Sinode 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings en die uitbreiding van die belydenisgrondslag het ▸▸▸

Dit was soos met nuus oor kanker

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/23/dit-soos-met-nuus-oor-kanker/Die opskorting van die uitvoering van die Algemene Sinode se besluite oor selfdegeslagverhoudinge, was nie ▸▸▸

Só verskil die NG Kerk oor die Bybel

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/23/verskil-die-ng-kerk-oor-die-bybel/Die problematiek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag is so kompleks “omdat ons erns ▸▸▸

‘Ons wil die struikelblokke wegvat’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/23/ons-wil-die-struikelblokke-wegvat/Die missionale transformasie van die kerk is ’n beweging van God wat nie gekeer kan ▸▸▸

Sending is erediens is sending …

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/20/sending-erediens-sending/Missional Worship, Worshipful Mission: Gathering as God’s People, Going Out in God’s NameDeur: Ruth A ▸▸▸

Omdat jy glo, sal jy lewe!

http://kerkbode.christians.co.za/2016/05/20/omdat-jy-glo-sal-jy-lewe/Ek het met uie aangekom en met knoffel weggegaan.” Hierdie woorde van Martin Luther vertel ▸▸▸