Nuwe lewe

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/nuwe-lewe/ Eers swel die punte van die kaal takke ongemerk, dan begin klein stukkies groen ▸▸▸

‘Ons praat te min oor geweld teen vroue’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/ons-praat-te-min-oor-geweld-teen-vroue/“Ons praat te min oor geweld teen vroue, soos verkragtings,” sê dr Heerden van Niekerk, ▸▸▸

SARK verras NG Kerkleiers

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/sark-verras-ng-kerkleiers/ Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het ’n spesiale dankdiens gehou om die NG Kerk ▸▸▸

Armoede: Kerk moet saam praat

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/armoede-kerk-moet-saam-praat/ Mnr Moeletsi Mbeki aan die woord. Hy het die be­lang van sekerheid van eiendomsreg ▸▸▸

NG KERK SOMERSET-OOS

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/ng-kerk-somerset-oos/ Gemeenteleraar Sluitingsdatum: 3 Oktober 2016 Hiermee word die pos van medeleraar bekendgestel. Die persoon ▸▸▸

NG KERK CALITZDORP

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/ng-kerk-calitzdorp-2/ Jeugwerkerspos Kontrak vir een jaar Die geskikte persoon sal hoofsaaklik werksaam wees in die ▸▸▸

NG KERK OUTJO, NAMIBIË

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/ng-kerk-outjo-namibie/ Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 30 September 2016 NG Kerk Outjo is geleë noordwes in Namibië ▸▸▸

NG KERK QUELLERINA, ROODEPOORT

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/ng-kerk-quellerina-roodepoort/ Vakature: Medeleraarspos SLUITINGSDATUM VAN AANSOEKE: 30 September 2016. GEMEENTEPROFIEL: NG Kerk Quellerina is geleë ▸▸▸

NG GEMEENTE SIONSRAND, PORT ELIZABETH

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/ng-gemeente-sionsrand-port-elizabeth/ Vakature Voltydse leraar Sluitingsdatum van aansoeke: 30 September 2016. In biddende afhanklikheid van die ▸▸▸

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERKFAMILIE

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/30/amptelike-nuus-uit-die-ng-kerkfamilie-5/ NG KERK BEROEPE NA NG KERK-GEMEENTES BEROEP – Prop Konette Louw na Vredenburg-Akkerdyk; ds ▸▸▸

By Coram Deo word mense se stories verander

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/26/coram-deo-word-mense-se-stories-verander/Die afgelope jaar of wat het Coram Deo van Pretoria af na verskillende ander plekke ▸▸▸

sing missionaal

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/26/sing-missionaal-8/ Lied 486 is ʼn missionale oproep, ʼn oproep om die evangelie met sy verskeie ▸▸▸

Boek kyk na wit Afrikaners

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/25/boek-kyk-na-wit-afrikaners/KRUISPAAIE – AFRIKANERKEUSES IN DIE 19DE EN 20STE EEUDEUR LEOPOLD SCHOLTZ Uitgegee deur Kraal-uitgewers, 2016 ▸▸▸

NGKN plant ’n boom

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/25/ngkn-plant-n-boom/ Die NG Kerk in Namibië het besluit om ’n boom te laat plant in ▸▸▸

‘Volgens die toetssteen van die evangelie …’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/08/25/volgens-die-toetssteen-van-die-evangelie/ Op ons historiese reis na die begin van die Re­formasie het ons heelwat tyd ▸▸▸