Sing vir hoop in SA

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/16/sing-vir-hoop-in-sa/ “Ons het veral nóú in Suid-Afrika woorde en klanke nodig wat hoop bring.” Met ▸▸▸

Francois se beelde kom uit ’n mistieke spiritualiteit

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/francois-se-beelde-kom-uit-n-mistieke-spiritualiteit/ Francois Wessels met ’n beeldhouwerk van twee figure met hulle arms so uitgestrek dat ▸▸▸

Die koninkryk van God lyk anders as die wêreld

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/die-koninkryk-van-god-lyk-anders-as-die-wereld/ Ondanks Jesus se verkondiging en voorbeeld, bly dit steeds baie maklik om die onderliggende ▸▸▸

Conradie nooi tot diepgaande nadenke

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/conradie-nooi-tot-diepgaande-nadenke/ OM REG TE STEL – OOR REGVERDIGING ÉN GEREGTIGHEIDDeur Ernst ConradieBybel-Media, 2018 Regverdiging en ▸▸▸

Boere gee, want hulle is geseën

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/boere-gee-want-hulle-is-geseen/ Rye vragmotors se bakke word vol mielies gelaai om boere uit die Suid- en ▸▸▸

Christus, die sentrum van die kosmos

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/christus-die-sentrum-van-die-kosmos/ Salvador Dalí se skildery Christus van Sint Johannes van die Kruis. Naas sy land- ▸▸▸

Die diakonaat van saamleef

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/die-diakonaat-van-saamleef/Die amp van die diaken is oor die afgelope aantal dekades afgewater tot geldopnemers ty­dens ▸▸▸

Mag ons versigtig omgaan met ons woorde

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/mag-ons-versigtig-omgaan-met-ons-woorde/Die land van die groot woordfabriek is ’n wonderlike boek wat handel oor mense wat ▸▸▸

Teen die bors van Liefde

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/teen-die-bors-van-liefde/Betekenis word liggaamlik en in interaksie met ons omgewing gevorm. Die liggaam be­teken en vorm ▸▸▸

Gelowig en groen

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/gelowig-en-groen-25/ Omgewingsrubrieke en -programme dra uiteraard meer in diepte-inligting en interpretasie oor. So word RSG ▸▸▸

Om te sien

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/om-te-sien/ In Lukas 13 lees ons dat Jesus ’n gebreklike vrou in ’n sinagoge genees. ▸▸▸

NG Gemeente Witfield

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-witfield/ Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 22 September 2018 GEMEENTEPROFIEL: Witfield is ’n middelslag voorstedelike gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE JOUBERTINA

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-joubertina/ Vakature: Voltydse leraarSluitingsdatum: 16 September 2018. NUWE VRUGTE WAT LEWE GEE Joubertina-gemeente wag in ▸▸▸

NG gemeente Hospitaalpark (Bloemfontein)

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-hospitaalpark-bloemfontein/ Vakature: OrrelisSluitingsdatum: 15 September 2018. Aansoeke word deur die NG gemeente Hospitaalpark ingewag vir ▸▸▸

NG GEMEENTE CERESVALLEI

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-ceresvallei-2/ Vakature: Voltydse leraar (Geestelike leier)Sluitingsdatum: Augustus 2018. As ’n gemeente wat in Jesus se voetspore ▸▸▸