‘Ek wil ’n heel kind skool toe stuur’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/29/ek-wil-n-heel-kind-skool-toe-stuur/Rieneke Schutte is ouma van sewe kleinkinders wat wyd verspreid oor die aarde woon. In ▸▸▸

Die liefde maak ons op twee maniere ryk

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/29/die-liefde-maak-ons-op-twee-maniere-ryk/ Die Westerse self-onderhoudende individu, wat onafhanklik van ander kan leef en dink, is vreemd ▸▸▸

Dit is tyd vir omarming

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/29/dit-tyd-vir-omarming/Dit is nie net die kerk wat oor homoseksualiteit praat nie. Uit die verskillende wetenskappe ▸▸▸

Oorsake lê in natuur en omgewing

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/29/oorsake-le-natuur-en-omgewing/Dit is nie net die kerk wat oor homoseksualiteit praat nie. Uit die verskillende wetenskappe ▸▸▸

Steeds gereformeerd

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/28/steeds-gereformeerd/ Matie-proponent van Bellville skryf: Dr Dawie Botes sê op bladsy 13 van die Kerkbode ▸▸▸

‘Hoe sê ’n mens genoeg dankie?’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/28/hoe-se-n-mens-genoeg-dankie/ Marais Kluge van Strydenburg skryf: Die droogte van die afgelope paar jaar was anders, ▸▸▸

Beskerm persvryheid, vra kerke

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/28/beskerm-persvryheid-vra-kerke/ Die NG Kerk het hom by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) geskaar in ▸▸▸

NGK verloor sy kleurryke Cassie

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/28/ngk-verloor-sy-kleurryke-cassie/Die NG Kerk het een van sy kleurrykste persoonlikhede verloor met die onlangse dood van ▸▸▸

Ander teologiese merkers

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/27/ander-teologiese-merkers/ Marius Maree van Welkom skryf: Dr Dawie Botes se stuk oor liefde en die ▸▸▸

Laat ons woorde lewegewende wêrelde skep

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/27/laat-ons-woorde-lewegewende-werelde-skep/Sowat ’n paar weke gelede gesels ek met iemand vir wie ek oor my studies ▸▸▸

sing missionaal

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/27/sing-missionaal-6/ Die drie strofes van Lied 524 doen ’n sterk missionale oproep. Dit sê waartoe ▸▸▸

Is dit ‘So spreek die Here?’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/26/dit-spreek-die/ Johan Kuhn van Clubview skryf: Ek, 75 jaar jonk (oud), is ’n voetsoolvlak-, gedoopte, ▸▸▸

Om te gee

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/26/om-te-gee/ Die verhaal van die brand in Woodlane Village, die in­for­­mele nedersetting langs die NG ▸▸▸

Ons moet die eenheid koester

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/26/ons-moet-die-eenheid-koester/Erge meningsverskille was van die begin af deel van geloofsgemeenskappe. In Paulus se tyd was ▸▸▸

‘Ons wil sáám wees’

http://kerkbode.christians.co.za/2016/07/25/ons-wil-saam-wees/ Die begin van ‘n mulitkulturele bediening. In die voorste ry is dr Arno Meiring ▸▸▸