Kerkeenheid en multikulturaliteit

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/20/kerkeenheid-en-multikulturaliteit/Dit Suid-Afrikaners sal teen 2030 ongeveer 3% van die land se totale bevolking uitmaak. So ▸▸▸

Gelowig en groen

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/20/gelowig-en-groen-11/ Om ’n kleiner voetspoor op die brose aarde te trap, is dit volgens Miller ▸▸▸

Omgekeerde waardes

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/19/omgekeerde-waardes/ Villieria se gee-basaar is ’n voorbeeld van die omgekeer­de waardes wat in die koninkryk ▸▸▸

‘Om te gee is regtig lekkerder as om te ontvang’

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/19/om-te-gee-regtig-lekkerder-om-te-ontvang/ Rondom ’n bak groente wat gekerf word vir die potjiekos, kuier van links Karolien ▸▸▸

Amptelike nuus, 22 September 2017

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/amptelike-nuus-22-september-2017/ Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by  lida@tydskrifte.co.za NG KERK BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES BEROEP ▸▸▸

Rant en Dal Prisma

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/rant-en-dal-prisma/ Jeugwerker – KinderbedieningSluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017. Rant en Dal Prisma is ’n dinamiese ▸▸▸

NG GEMEENTE BETHLEHEM-PANORAMA

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/ng-gemeente-bethlehem-panorama/ VAKATURE: LERAARSPOSSLUITINGSDATUM: 20 OKTOBER 2017. Die kerkraad van die NG gemeente Bethlehem-Panorama, wag in biddende ▸▸▸

NG Stellenberg, Eversdal

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/ng-stellenberg-eversdal/ Vakature: Voltydse leraarSluitingsdatum: Vrydag, 6 Oktober 2017. In biddende afhanklikheid van die Here stel ▸▸▸

Christelike Lektuurfonds

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/christelike-lektuurfonds/ In navolging van die CLF se roeping en visie vir die toekoms, is twee ▸▸▸

NGK MÔREGLOED

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/ngk-moregloed/ VAKATURE: LERAARSluitingsdatum: 29 September 2017. Die kerkraad nooi gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid binne die ▸▸▸

NG GEMEENTE VREDE-WES

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/ng-gemeente-vrede-wes/ VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSluitingsdatum: 3 Oktober 2017. In biddende afhanklikheid van die Here stel die ▸▸▸

NG Gemeente Suiderhof/ Fresh

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/ng-gemeente-suiderhof-fresh/ Vakature: Jeugleraar/werkerSluitingsdatum: 6 Oktober 2017. Die NG gemeente Suiderhof in Namibië stel hiermee die vakature ▸▸▸

NG Gemeente Wolmaransstad

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/ng-gemeente-wolmaransstad/ Vakature: Hulpleraarspos – Een jaar vastetermynSluitingdatum vir aansoeke: 31 Desember 2017. In biddende afhanklikheid ▸▸▸

Jan Kriel Instituut

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/18/jan-kriel-instituut/ Vakature: Assistent-direkteurSluitingsdatum: 31 Oktober 2017. Die Jan Kriel Kommissie nooi gelegitimeerde predikante van die ▸▸▸

Vrees oor Islam ‘berus op misverstand’

http://kerkbode.christians.co.za/2017/09/15/vrees-oor-islam-berus-op-misverstand/ Delft (Nederland). – Die vrees dat die Islam stelselmatig besig is om Europa te ▸▸▸