Die Here is in beheer

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/02/die-here-is-in-beheer/ Noeline Rossouw skryf: Na die afgelope sinodesitting het ek besluit om aan Kerkbode te skryf. ▸▸▸

Dit gaan oor mag

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/02/dit-gaan-oor-mag/ Quintus Smit van Pretoria skryf: Die dinamika in die NG Kerk ten opsigte van ▸▸▸

Johan Smit het aan geloof woorde gegee

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/01/johan-smit-het-aan-geloof-woorde-gegee/ Ds Johan en Nina Smit. Met die dood van Johan Smit het ons kerk ▸▸▸

George hou konferensie

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/01/george-hou-konferensie/ Die organiseerders en sprekers van die konferensie op George. Van links staan Drew de ▸▸▸

Die lewende hoeksteen

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/30/die-lewende-hoeksteen/ G Geldenhuys van Stellenbosch skryf: Die jongste buitengewone Algemene Sinode (BAS) wys daarop dat ▸▸▸

Vrede vir julle

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/30/vrede-vir-julle/Die buitengewone Algemene Sinode was ’n intense ervaring. Soos in die res van die wêreldkerk ▸▸▸

Geen formele ooreenkoms

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/29/geen-formele-ooreenkoms/ Prof Alfred Brunsdon, namens die Departement Teologie, Noordwes-Universiteit (Mafikeng- kampus), skryf: Die voorbladartikel “Bokang ▸▸▸

Wat sal ons van die Algemene Sinode onthou?

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/29/wat-sal-ons-van-die-algemene-sinode-onthou/Die buitengewone Algemene Sinode 2016 sal uiteenlopend onthou word. Weens enorme protes teen die inklu­siewe ▸▸▸

(On)welkom

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/29/onwelkom/ Eendag was daar ’n kerk wat lank en diep gedink het oor die Bybel ▸▸▸

Sáám by God se tafel

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/29/saam-god-se-tafel/ Ds Marié Britz en Stefan de Klerk op ’n mooi plek op die terrein ▸▸▸

Die evangelie sal triomfeer

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/29/die-evangelie-sal-triomfeer/ Dominee anoniem skryf: Ek was sewe jaar oud toe ek vir die eerste keer ▸▸▸

NG Kerk bekommerd oor konsep-wetgewing

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/28/ng-kerk-bekommerd-oor-konsep-wetgewing/ Die implementering van die voorgestelde wetgewing met betrekking tot haatspraak en haatmisdaad “druis in ▸▸▸

Amptelike nuus – 2 Desember 2016

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/28/amptelike-nuus-2-desember-2016/ Stuur Amptelike Nuus na Mario Small by mario@bmedia.co.za NG KERK BEROEPE NA NG KERK-GEMEENTES ▸▸▸

NG gemeente Ermelo-Oos

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/28/ng-gemeente-ermelo-oos-2/ Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: 31 Desember 2016 Gemeenteprofiel: Ermelo-Oos-gemeente is een van die NG gemeentes ▸▸▸

NG gemeente Parow-Panorama

http://kerkbode.christians.co.za/2016/11/28/ng-gemeente-parow-panorama/ Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 10 Januarie 2017. Gemeenteprofiel ’n Kultureel en spiritueel ▸▸▸