Twee sake interesseer my

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/07/twee-sake-interesseer/ Ds Petrus Moolman (emeritus) skryf: Twee sake rondom die 2016 se Algemene Sinode se ▸▸▸

Begrip vir mekaar in godsdienstige verskille?

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/07/begrip-vir-mekaar-godsdienstige-verskille/ In die voortgesette gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, skryf ds Johan ▸▸▸

NG gemeente Daniëlskuil

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/07/ng-gemeente-danielskuil/ Vakature: 2 jaar vastetermyn leraarspos (verlengbaar) Sluitingsdatum: 15 Januarie 2017 GEMEENTEPROFIEL: Daniëlskuil Gemeente is ▸▸▸

Filemon moet uit liefde handel

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/07/filemon-moet-uit-liefde-handel/ Die Filemonbrief is Paulus se kortste brief. Hy skryf dit aan ’n vriend in ▸▸▸

Kerk roep uit: Semper reformanda!

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/07/kerk-roep-uit-semper-reformanda/ Ek sit by die buitengewone Algemene Sinode in Pretoria. Dis bedompig, my water is ▸▸▸

Vrystaat stig ’n seminarium langs die fakulteit

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/vrystaat-stig-n-seminarium-langs-die-fakulteit/ Die teologiese opleiding van die NG Kerkfamilie in die Vrystaat kry begin 2017 ’n ▸▸▸

Aan watter kant van watter klap staan jy?

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/aan-watter-kant-van-watter-klap-staan-jy/ In die Bergrede raai Jesus sy volgelinge aan om die ander wang te draai. ▸▸▸

Hoe lank hou julle aan om op twee gedagtes te hink?

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/hoe-lank-hou-julle-aan-om-op-twee-gedagtes-te-hink/ Prof Hermie van Zyl se artikel in Volksblad van 29 November 2016: “Wat van konteks ▸▸▸

Die kaalvoet ou voor in die kerk…

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/die-kaalvoet-ou-voor-die-kerk/ Hoe skep gemeentes ruimte vir mense wat soms net ‘n bietjie anders is as ▸▸▸

Jesus het ’n passie vir randfigure

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/jesus-het-n-passie-vir-randfigure/ Ds Nico van Rensburg by die kruis. “Oor die visier van die kruis,” sê ▸▸▸

Oud-Doppers se dilemma

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/oud-doppers-se-dilemma/ Hans en Lynette van Deventer van Vanderbijlpark skryf: Ons loop sedert die Vrydag ná ▸▸▸

Totsiens, Pieter Fourie

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/06/totsiens-pieter-fourie/ Dr Pieter Fourie aan die woord by ’n vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen ▸▸▸

’n Gebed vir Advent

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/05/n-gebed-vir-advent/ Baie is reeds gesê oor die onlangse besluit van die Buitengewone Algemene Sinode. Dalk ▸▸▸

Gemeentes distansieer hulle van besluit

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/05/gemeentes-distansieer-hulle-van-besluit/ Al meer NG gemeentes distansieer hulle van die buitengewone Algemene Sinode se besluit wat ▸▸▸

Melktert word ’n speelse simbool

http://kerkbode.christians.co.za/2016/12/05/melktert-word-n-speelse-simbool/ Melktert, daardie staatmaker wat al menige kerkgebou en kerksaal help betaal het, het nou ▸▸▸